Stanislovas AGLINSKAS
  Gimimo data: 1958-03-18
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Muzikas pianistas, muzikos pedagogas, kultūros organizatorius

2023-04-30   |   Spausdinti

Tėvai: Pranciškus Aglinskas (1929–2016) ir Emilija Jurkėnaitė-Aglinskienė (g. 1933 m.). Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Broliai: Algimantas Aglinskas (1961–1981) – žuvo tarnaudamas sovietinėje kariuomenėje, ir Vidmantas Aglinskas (g. 1965 m.).

1965–1969 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1969–1972 m. – Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1972 m. baigė ir Anykščių vaikų muzikos mokyklos fortepijono klasę pas mokytoją V. Gruodį. 1972–1976 m. toliau mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – konservatorijoje) dėstytojos R. Sakalienės klasėje, įgijo fortepijono mokytojo ir koncertmeisterio specialybes.

1976–1982 m. studijavo Vilniaus konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), fortepijono specialybės mokėsi pas prof. A. Dvarionienę ir P. Stravinską, įgijo kamerinio ansamblio solisto, fortepijono dalyko dėstytojo ir koncertmeisterio išsilavinimą.

Studijuodamas nuo 1980 m. S. Aglinskas dirbo Vilniaus konservatorijoje koncertmeisteriu. Baigęs studijas, 1982–1986 m. jis toliau dirbo šioje konservatorijoje koncertmeisteriu V. Mikštaitės, K. Griauzdės, V. Četkausko, O. Kavaliauskienės ir A. Smolskaus klasėse. Jis rengė solinius ir kitus bendrus koncertus su įvairiais atlikėjais, grojo lietuvių kompozitorių kūrinius Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 1986 m. iki šiol S. Aglinskas gyvena ir dirba Anykščiuose.

1986–2020 m. jis buvo Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytojas ir koncertmeisteris, po įstaigos pertvarkymo nuo 2020 m. yra Anykščių meno mokyklos fortepijono mokytojas metodininkas ir koncertmeisteris metodininkas. Šioje ugdymo įstaigoje jis išugdė Jurgitą Miškeliūnaitę, Julių Aglinską, Aušrą Narvydaitę, Kristiną Šakėnaitę, Paulių Raškevičių ir kitus mokinius, kurie pasirinko muziko kelią ar su muzika susijusias profesijas.

Jis yra Anykščių kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio "Varius" koncertmeisteris, nuo 2022 m. – ir šio kolektyvo vadovas, ilgametis Anykščių Šv. Mato bažnyčios choro "Salve Cantus" koncertmeisteris.

1987–1991 m. S. Aglinskas dirbo Anykščių kultūros rūmų (dabar – Anykščių kultūros centras) direktoriumi. Jis buvo mišriojo choro "Šilas" ir vyrų ansamblio "Anykštis" koncertmeisteris. Kaip humoro grupės "Krakatūzai" narys (kartu su Arvydu Navalinsku, Violeta Navalinskiene, Vilma Paulauskaite ir Gintaru Geniu) su šia grupe jis 7 metus keliavo ir koncertavo po visą Lietuvą, dalyvavo "juoko maršuose" vykusiuose kartu su kitais humoro kolektyvais.

S. Aglinskas dalyvavo Anykščių dramos mėgėjų veikloje, sukūrė vaidmenų režisierių Arvydo Navalinsko, Vilmos Paulauskaitės ir kituose pastatymuose.

Nuo 2005 m. iki šiol jis yra viešosios įstaigos "Prasmingas garsas" (koncertų organizavimas, garso įrašų kūrimas) steigėjas ir direktorius. S. Aglinskas įrašė ir išleido per 20 anykštėnų muzikos įrašų plokštelių, surengė profesionalių muzikantų koncertų įvairiose Anykščių vietose. Nuo 2013 m. jis rengia vasaros fortepijono muzikos festivalį "Vasaros klavišas", tarptautinį vargonų muzikos festivalį Anykščių Šv. Mato bažnyčioje.

S. Aglinskas iki šiol aktyviai koncertuoja ir dalyvauja kultūrinėje veikloje. 2015–2019 m. jis buvo Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys.

Vedęs, žmona Rūta Juodėnaitė-Aglinskienė (g. 1966 m.) – muzikė, chormeisterė, kultūros organizatorė. Vaikai: Julius Aglinskas (g. 1988 m.) – muzikas, muzikos pedagogas, kompozitorius, garso režisierius, prodiuseris, ir Adelė Aglinskaitė-Bakšienė (g. 1990 m.) – kalbininkė lituanistė, viešųjų ryšių specialistė.