Vidmantas ŠMIGELSKAS
  Gimimo data: 1971-07-23
Gimimo vietovė: Kampų k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Žurnalistas, publicistas

2023-01-15   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Šmigelskas (1931–2018) ir Vanda Šmigelskienė (1931–2007). Augo trijų vaikų šeimoje, buvo jauniausias. Brolis Rimantas Šmigelskas (1960–2020) – informacinių technologijų specialistas, sesuo Alytė Šmigelskaitė-Obelevičienė (g. 1964 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja, visuomenininkė, gamtininko ir politiko Sigučio Obelevičiaus žmona.

1978–1989 m. mokėsi Balninkų (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje.

1989–1991 m. V. Šmigelskas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, demobilizuotas gyveno tėviškėje.

Nuo 1992 m. iki šiol V. Šmigelskas gyvena ir dirba Anykščių rajone.

1992–2002 m. jis dirbo Traupio pagrindinėje mokykloje istorijos ir kūno kultūros mokytoju.

1992–1996 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo geografo pedagoginį išsilavinimą. 1999–2001 m. jis tęsė neakivaizdines studijas Vilniaus teisės universitete (dabar – Mykolo Romerio universitetas), studijuodamas viešąjį administravimą, bet baigiamojo magistro darbo nerengė.

Nuo 1998 m. iki šiol V. Šmigelskas dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje "Anykštos" redakcija" žurnalistu. Savo rašinius jis publikuoja laikraštyje "Anykšta" ir žurnale "Aukštaitiškas formatas", rengia ir leidžia publicistikos knygas – beletrizuotų kelionių įspūdžių rinkinius. Jo žurnalistinė ir publicistinė kūryba pasižymi šmaikščia leksika ir kandžia ironija.

Jis yra Lietuvos radijo bendradarbis.

V. Šmigelskas parašė ir išleido publicistikos knygas:

2013 m. – "Kryptis – Rytai" (kelionių po buvusią Sovietų Sąjungą įspūdžiai).

2016 m. – "Kur skraido liūdesio lėktuvai" (lietuvio emigranto Anglijoje patirčių dienoraščiai).

2018 m. – "10 000 kilometrų per Rusiją : nuo Maskvos iki Vladivostoko" (kelionės dienoraštis, garso įrašas – 2019 m.).

Nuo 1998 m. jis yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

V. Šmigelskas tapo dr. Juozo Kazicko fondo konkurso žiniasklaidai "Mokykla – informacinei Lietuvai propaguoti" laureatu (2002 m.), Lietuvos žurnalistų sąjungos kūrybinio konkurso "Reformos žmogaus labui" laureatu (2006 m.).

Laisvalaikiu mėgsta keliauti, rūko pypkę.

Susituokė 1997 m., žmona Gražina Stacevičiūtė-Šmigelskienė (g. 1964 m.) – žurnalistė, vadovė. Duktė Austėja Šmigelskaitė (g. 1998 m.).