Romalda BRAŽĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Mintaučkytė
Gimimo data: 1947-08-15
Gimimo vietovė: Andreikėnų k. (Utenos r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, žurnalistė, bibliotekininkė, literatė, kraštotyrininkė

2020-07-15   |   Spausdinti

Baigė pradinę mokyklą, 1965 m. – Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla). Mokykliniais metais pasižymėjo literatūriniais gabumais, todėl lietuvių kalbos mokytojo Rapolo Šaltenio buvo rekomenduota studijuoti lituanistiką. 1965–1969 m. studijavo Vilniaus pedoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą, dėl ligos studijų nebaigė.

Nuo 1969 m. iki šiol R. Mintaučkytė-Bražėnienė gyvena, dirba ir kuria Anykščių rajone.

1969 m. nuo rugsėjo iki lapkričio ji buvo Viešintų vidurinės mokyklos mokytoja.

1969–1992 m. R. Bražėnienė dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" (dabar – "Anykšta") redakcijoje korespondente. Svarbiausios jos rašinių temos: kultūrinio ir pedagoginio gyvenimo įvykiai, kraštui ir savo profesijai atsidavusių kultūros, meno, kūrybos židinį kurstančių anykštėnų garsinimas, jų personalinių parodų pristatymas.

1992–2002 m. ji dirbo Anykščių rajono valdyboje, savivaldybės administracijoje kalbos tvarkytoja. 2002–2008 m. ji buvo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, 2008–2012 m. – Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1969 m. R. Bražėnienė dalyvauja kraštotyros veikloje Anykščių rajone: kartu su Terese Mikeliūnaite bei kitais pirmaisiais Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos nariais anykštėnais dalyvavo kraštotyros vakaronėse, konferencijose, rinko informaciją ir rašė straipsnius apie kraštotyros darbo entuziastus, kraštotyros aktualijas. 2015 m. ji atnaujino savo narystę Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijoje.

Ji bendradarbiauja periodiniuose leidiniuose: "Anykšta", "Šilelis", "Pasaulio anykštėnas", "Utenis", žurnale "Tarp knygų", skelbia straipsnius internete. Paskelbė straipsnių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus tęstiniame leidinyje "Anykščiai : krašto kultūros istorijos puslapiai". Jaunystėje rašė eilėraščius.

Išsami R. Bražėnienės kraštotyrinės veiklos apžvalga skelbiama informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.).

R. Bražėnienė dalyvauja tautodailės parodose, kur eksponuoja savo rankdarbius. Jos personalinė kūrybos darbų paroda buvo surengta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje (2015 m.).

Ištekėjo 1970 m. liepos 18 d., vyras Antanas Bražėnas (g. 1946 m.) – gydytojas, valstybės tarnautojas. Dukterys: Jurgita Bražėnaitė-Christiansen ir Giedrė Bražėnaitė-Lukoševičienė (g. 1979 m).