Virginija JUCIŪNAITĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Sesuo Emerita
Gimimo data: 1961-01-23
Gimimo vietovė: Vilnius

Trumpai:
Vienuolė, muzikė vargonininkė, literatė poetė, dailininkė tapytoja, kraštotyrininkė

2016-11-21   |   Spausdinti

Tėvai: Vladislovas Juciūnas ir ? Žąsinaitė-Juciūnienė.

Nuo vaikystės augo Anykščiuose ir Tilvikų kaime (Anykščių r.) pas gimines. 1979 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, nuo vaikystės dainavo mokinių chore.

Nuo 1979 m. iki šiol V. Juciūnaitė gyvena ir dirba Kaune.

Ji dirbo Kauno radijo gamykloje technike-apiformintoja, buvo  trikotažo gamybinio susivienijimo "Silva" dailininke apipavidalintoja. 1979–1983 m. ji baigė dailės studijas, kartu pogrindžio sąlygomis studijavo teologiją ir katechetiką.

Kaune 1979 m. ji įstojo į Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregaciją, nuo to laiko yra sesuo Emerita FDCJ. Sovietinės okupacijos laikotarpiu ji dalyvavo pogrindinėje rezistencijoje, daugino ir platino religinę literatūrą, dėl to buvo sovietinio saugumo persekiojama ir nuolat stebima.

V. Juciūnaitė giedojo Kauno bažnyčios chore, baigė vargonavimo studijas, 1992 m. trumpai vargonavo Kulautuvos (Kauno r.) bažnyčioje.

Nuo 1992 m. iki šiol V. Juciūnaitė yra Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios vargonininkė. Ji kiek laiko dėstė tikybą Kauno vidurinėse mokyklose.

Ji yra dailininkė tapytoja, kuria tapybos ir grafikos darbus, rengia savo kūrybos parodas ir pristatymus. Ji iliustravo Julijos Bakūnaitės knygelę "Šiluvos giesmė" (2008 m.).

V. Juciūnaitė rašo eiles, scenines pjeses, kuriose ir pati vaidina. Ji renka kraštotyros žinias apie Rubikių krašto kaimus ir jų žmones, užrašinėja šio krašto tautosaką: pasakas, priežodžius, atsiminimus, saugo senas nuotraukas ir maldaknyges. Senojo kaimo tematika ji rašo miniatiūras ir eiles, jas skaitė Marijos radijo laidose.

V. Juciūnaitės kūrybos leidiniai:

1998 m. – "Ugninis galaktikos žiedas : poezija, simboliai, sceninė pjesė" (grafika, eilėraščiai, pjesė).

2012 m. – "Skrydis virš Gelmės. Angelas po figmedžiu" (novelės, miniatiūros), "Astronomo Rožinis" (tapyba, meditacijos ir įžvalgos, poezija).

2013 m. – "Žvaigždžių vartai" (tapyba, miniatiūros, novelės, pjesė).

V. Juciūnaitės gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.). 

Mėgsta giedoti hebraiškai ir piešti galaktikas.