Juozapas RUŠKYS
  Gimimo data: 1888-09-16
Gimimo vietovė: Mataičių k. (Veiviržėnų parapija, Klaipėdos r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, visuomenininkas

2019-10-16   |   Spausdinti

Baigė kunigų seminariją.

1912 m. kovo 23 d. J. Ruškys buvo įšventintas kunigu.

1912–1914 m. jis tęsė studijas ir jas baigė teologijos licenciato laipsniu.

Atvykęs 1914 m. gruodį, 1914–1915 m. pusmetį J. Ruškys tarnavo Anykščių Šv. Mato parapijoje vikaru, talkino klebonui Jonui Vodopalui.

Perkeltas 1915 m. liepą, 1915–1917 m. jis buvo Vieviržėnų (Klaipėdos r.) parapijos vikaras, 1918–1919 m. tarnavo vikaru Šiauliuose.

Paskirtas 1919 m. liepos 1 d., 1919–1920 m. J. Ruškys buvo Lietuvos kariuomenės Ukmergės atskirojo bataliono (nuo 1919 m. gruodžio 10 d. – 8-ojo pėstininkų pulko) kapelionas, kol 1920 m. liepos 16 d. iš šių pareigų buvo atleistas.

1920–1945 m. J. Ruškys tarnavo Panevėžyje, buvo Panevėžio gimnazijos kapelionas ir Panevėžio Šv. Stanislovo parapijos vikaras. 1921–1927 m. jis buvo ir Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, nuo 1920 m. rūpinosi šios katalikų atgautos bažnyčios pertvarkymu ir pritaikymu religinės bendruomenės, pirmiausia karių ir moksleivių, reikmėms: įrengė šioje bažnyčioje tris altorius ir vargonus, nugriovė buvusius cerkvės bokštelius, organizavo pirmąsias šios bažnyčios pamaldas.

1946 m. jis buvo Kupiškio parapijos altarista.

J. Ruškys buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas.

Nepriklausomos Lietuvos metais jis bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.

Mirė 1946 m.

J. Ruškio gyvenimas ir veikla pristatoma žinyno "Lietuvos kariuomenės karininkai : 1918–1953" 6-ajame tome (2006 m.).