Irena SABŪNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jakševičiūtė
Gimimo data: 1926-06-20
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, laisvės gynėja partizanų ryšininkė, tarnautoja, memuaristė

2021-07-28   |   Spausdinti
Tėvai: Benjaminas Jakševičius (1895–1979) – dailininkas skulptorius, laisvės gynėjas, ir Elžbieta Striogaitė-Jakševičienė (1900–1932) – valstietė žemdirbė. Augo keturių vaikų šeimoje, buvo vyriausia. Sesuo ir broliai: Birutė Jakševičiūtė-Grebnickienė (1928–2016) – laisvės gynėja partizanų ryšininkė, Vytautas Jakševičius (1930–1982) – buhalteris, tautodailininkas skulptorius, ir Algimantas Jakševičius (1931–1991) – menininkas.

Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, vėliau Kaune. 1946–1948 m. ji dirbo Jusiškio (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoja, 1947–1948 m. buvo šios mokyklos vedėja.

1945 m. įsitraukusi į pogrindinę laisvės gynėjų kovą, ji buvo partizanų ryšininkė. I. Jakševičiūtė perdavinėjo žinias nuo partizanų vado Jono Raudonikio-Patašono (1902–1946), bendradarbiavo su Vince Adomonyte-Bareikiene-Krieniene. Tėvui tuo metu partizanaujant, ji buvo vadinama Dzedūnios dukra.

Nuo 1948 m. rugsėjo ji buvo paskirta Repšėnų (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoja, tačiau ten dirbti nepradėjo. 1948 m. rugpjūtį suėmus tėvą, vengdama sovietinių represijų, ji pabėgo į Kauną ir vėliau pasakojo, kad apie tai, jog suimtas tėvas, ją perspėjęs tuometis Kavarsko rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas Jočys.

1948–1949 m. I. Jakševičiūtė gyveno nelegaliai Kaune, slapstydamasi pas pažįstamus žmones. 1950 m. pabaigoje sukūrusi šeimą ir pakeitusi pavardę, ji išvengė represijų.

Iki gyvenimo pabaigos I. Sabūnienė gyveno Kaune, dirbo miesto vandentiekio tarnyboje.

Senatvėje ji parašė prisiminimų apie tėvą, jie buvo publikuoti kraštotyrininkės Stasės Kisielienės sudarytame rinkinyje "Kaip nepamiršti..." (2002 m.).

Ištekėjo 1950 m. gruodį Kaune, vyras Juozas Sabūnas (1927–2000) iš Veprių (Ukmergės r.) – buhalteris. Vaikai: Ričardas Sabūnas (g. 1952 m.) – gydytojas ir Algirdas Sabūnas (1962–2008) – mėsininkas. Sulaukė keturių anūkų.

Mirė 2003 m. gruodžio 13 d. Kaune. Palaidota Kauno Karmėlavos kapinėse šeimos kape prie anksčiau mirusio vyro.

I. Sabūnienei suteiktas laisvės kovų dalyvės statusas (po mirties, 2004 m.).