Juozapas RUSECKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Gimimo data: 1790-00-00
Gimimo vietovė: Stebėkių k. (Vadoklių parapija, Panevėžio r.)

Trumpai:
Kunigas

2023-11-07   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Ruseckas (1757–1840) ir Teresė Romanovičiūtė-Ruseckienė (1773–1831) – smulkūs bajorai, dvarų nuomininkai ir valdytojai. Broliai ir seserys: Feliksas Ruseckas – žemdirbys ūkininkas, Kanutas Ruseckas (1800–1860) – dailininkas tapytojas, dailės pedagogas, Mauricijus Ruseckas, ? Ruseckaitė-Saurinavičienė, Kamilė Ruseckaitė ir Pelagėja Ruseckaitė.

Motinai mirus, o tėvui sukūrus naują šeimą su Grasilda Prontnickyte-Ruseckiene, augo su pamote ir naujoje šeimoje gimusiais vaikais Prosperu Rusecku ir Adele Ruseckaite.

1820 m. baigė studijas, buvo įšventintas kunigu.

1827–1848 m. J. Ruseckas buvo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, iki mirties – ir Kupiškio dekanas. Jo rūpesčiu bažnyčios šventorius buvo aptvertas akmenų mūro tvora. Prie vienų iš šventoriaus vartų įmūrytas akmuo su J. Rusecko inicialais ir tvoros įrengimo metais.

Svėdasuose jis ugdė vikarus: 1827–1830... m. – Jurgį Bogušą, 1832–1840 m. – Silvestrą Grubinską, 1832–1834 m. – Julijoną Tarvydą, apie 1837-1838 m. – Juozapą Velžiauską, apie 1838 m. – Juozapą Misevičių, apie 1839 m. – Klemensą Balčiauską, apie 1840 m. – Liudviką Silevičių, 1840–1843 m. – Liudviką Jucevičių, apie 1843 m. – Aleksandrą Liudavičių, 1844–1848 m. – Kanutą Saurimavičių, 1844–1845 m. – Jokūbą Targauskį, apie 1845 m. – Kazimierą Dapševičių, 1847–1848 m. – Jackų Birietą.

Dvasininkas turėjo dvarą prie Svėdasų klebonijos, kurį 1842 m. suvalstybino iždas.

J. Rusecko paskatintas jo brolis K. Ruseckas Svėdasų bažnyčiai nutapė Šv. Juozapo paveikslą, kuris iki šiol yra šioje bažnyčioje viename iš šoninių altorių.

Mirė 1848 m. spalio 9 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Palaidotas Svėdasų kapinėse. Kapas neišlikęs, jo vieta nežinoma.

Lietuvos dailės muziejaus fonde saugomas K. Rusecko tapytas jo brolio J. Rusecko portretas.