Bronislava ZAGORSKYTĖ
  Gimimo data: 1936-12-04
Gimimo vietovė: Utena

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių bei rusų kalbos ir literatūros mokytoja

2022-07-14   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Zagorskis (1902–1952) – Lietuvos kariuomenės savanoris, policijos pareigūnas, ir Antanina Kosinskaitė-Zagorskienė (1899–1984). Užaugo penkių vaikų šeimoje, brolis ir seserys: Valerija Zagorskytė-Labeikienė (1930–1986), Stanislava Zagorskytė (1931–2005), Zenona Zagorskytė ir Juozapas Bronius Zagorskis (1938–2019). Dar trys vaikai: Janina Zagorskytė, Stanislovas Zagorskis (1926–1941) ir Kazimieras Zagorskis (1928–1947) – mirė vaikystėje ar jaunystėje.

1954 m. baigė Utenos vidurinę mokyklą. 1954–1956 m. mokėsi Panevėžio pedagoginėje mokykloje, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

1956–1962 m. B. Zagorskytė dirbo Žaliosios (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje pradinių klasių, lietuvių kalbos ir rusų kalbos mokytoja, 1962–1986 m. buvo Žaliosios aštuonmetės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Kiek laiko ji ėjo ir šios mokyklos vyriausiosios pionierių vadovės pareigas.

1969 m. neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojos filologinį išsilavinimą.

1986–1987 m. B. Zagorskytė buvo Žaliosios nepilnosios vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, 1987–1992 m. dirbo Žaliosios pradinėje mokykloje mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Šioje mokykloje dirbusi 36 metus, ji buvo vienintelė mokytoja, kuriai Žaliosios mokykla buvo vienintelė gyvenime darbo vieta.

Nuo 1988 m. iki gyvenimo pabaigos senatvę B. Zagorskytė praleido Utenoje.

Šeimos nesukūrė.

Mirė 2021 m. lapkričio 23 d. Utenoje. Palaidota Utenos senosiose kapinėse šeimos kape (10 kvartalas, 296 kapas). Kapą ženklina trys akmeniniai paminklai, centrinėje rausvo šlifuoto akmens steloje iškaltas įrašas: "Zagorskiai / Stasys 1926–1941 / Kazys 1928–1947 / Jonas 1902–1952 / Antanina 1899–1984 / Stanislava 1931–2005 / Bronislava 1936–2021 / Liūdi savieji". Stelos papėdėje paguldyta juodo šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Jonas Zagorskis / Lietuvos kariuomenės / kūrėjas savanoris".

Mokytojos B. Zagorskytės gyvenimas ir veikla pristatoma Raimondo Guobio kraštotyros apžvalgoje "Žalioji: 1977-ųjų tvistas : Žaliosios aštuonmetės mokyklos istorija ir nepaprastieji 1977 metai..." (2022 m.).