Stanislovas SVIRSKAS
  Gimimo data: 1933-03-16
Gimimo vietovė: (Utenos r.)

Trumpai:
Pedagogas rusų kalbos ir literatūros mokytojas, kultūros organizatorius

2022-10-25   |   Spausdinti

Tėvas Stanislovas Svirskas.

1954 m. baigė vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo filologinį išsilavinimą. Studijuodamas jis buvo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio birbynininkas.

1959–1974 m. S. Svirskas gyveno ir dirbo Troškūnuose (Anykščių r.), buvo Troškūnų vidurinės mokyklos lietuvių ir rusų kalbų mokytojas. 1974 m. jis trumpai dirbo ir Anykščių vakarinės (pamaininės) vidurinės mokyklos Troškūnų sezoninių klasių mokytoju.

1961 m. Troškūnuose jis subūrė pirmuosius saviveiklinius muzikos kolektyvus: kaimo kapelą, birbynių sekstetą (pirmąjį ir vienintelį birbynininkų kolektyvą Anykščių rajone), vėliau ir moksleivių pučiamųjų orkestrą.

Nuo 1974 m. iki šiol S. Svirskas gyvena Kavarske (Anykščių r.).

1974–2013 m. jis dirbo Kavarsko vidurinėje mokykloje rusų kalbos ir literatūros bei muzikos mokytoju, kol išėjo į pensiją, turėdamas beveik 55 metų pedagoginį stažą. Kavarsko mokykloje jis visą laiką būrė ir ugdė jaunuosius birbynininkus. Jo ugdytas Egidijus Bagočiūnas tapo birbynininku, Kavarsko "Estradinio ansamblio" vadovu.

1985–1986 m. jis buvo ir Anykščių vakarinės (pamaininės) neakivaizdinės vidurinės mokyklos mokytojas.

Nuo jaunystės iki šiol S. Svirskas groja įvairiais muzikos instrumentais, aranžuoja dainas, mintinai deklamuoja garsių poetų eiles. Jis daug metų vadovavo Kavarsko kultūros namų kaimo kapelai, pats joje grojo birbyne, akordeonu, armonika. Jis buvo subūręs armonikierių grupę, kelerius metus – ir pučiamųjų orkestrą, vadovavo vyrų vokaliniam ansambliui. 2020 m. Kavarske S. Svirskas subūrė kapelą "Šaltinis" ir jai vadovauja, pats grodamas armonika ir akordeonu.

S. Svirskas buvo nominuotas Kavarsko parapijos šviesuoliu.

Laisvalaikiu giedodavo bažnyčios chore, žvejoja, bitininkauja, augina balandžius.

Vedęs, žmona Aldona Ona Denisevičiūtė-Svirskienė (g. 1938  m.) iš Žvingių (Šilalės r.) – pedagogė, kultūros organizatorė. Užaugino tris vaikus.