Vytautas Kazimieras PESLIAKAS
  Gimimo data: 1937-11-11
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas

2018-12-14   |   Spausdinti

Gimimo data pagal Anykščių parapijos krikšto metrikų įrašą – 1937 m. lapkričio 4 d.

Tėvai: Liudvikas Pesliakas (1895–1980) ir Apolonija Bradulskytė-Pesliakienė (1902–1984) – darbininkai. Augo gausioje šeimoje, kurioje gimė 8 vaikai. Broliai ir seserys: Eugenija Apolonija Pesliakaitė (1927–1928) – mirė kūdikystėje, Stanislava Pesliakaitė (1930–1960), Aldona Pesliakaitė-Račkauskienė, Stasys Pesliakas, Valentina Pesliakaitė-Bartaševičienė (g. 1940 m.), Albina Pesliakaitė-Survilienė ir Jonas Pesliakas.

1938 m. balandžio 17 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Bronislavas Šateika.

1945–1956 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1958–1963 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1963 m. balandžio 10 d. buvo įšventintas kunigu.

1963–1966 m. V. K. Pesliakas tarnavo vikaru Kėdainiuose, 1966–1967 m. – Radviliškyje, 1967–1970 m. – Joniškyje.

1970 m. jis trumpai buvo Skarulių (Jonavos r.) Šv. Onos parapijos klebonas, 1970–1972 m. – Juodaičių (Raseinių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonas. Sovietinės valdžios jis buvo bandomas perkelti į Viduklę (Raseinių r.) vikaru, tačiau ten vykti atsisakė, todėl buvo persekiojamas. 1972–1973 m. jis buvo Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos altarista. 

Nuo 1973 m. rugpjūčio 29 d. iki 2009 m. balandžio 25 d. V. K. Pesliakas buvo Panoterių (Jonavos r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius. Jis perėmė laikinuosius maldos namus, įrengtus gyvenamajame name vietoje Antrojo pasaulinio karo sudegusios bažnyčios.

1990–1994 m. jo iniciatyva ir rūpesčiu buvo pastatyta nauja Panoterių bažnyčia, kuri užbaigta bei pašventinta 1994 m. rugpjūčio 21 d. Vėliau jo rūpesčiu bažnyčioje buvo įdėti vitražai, pastatyti nauji vargonai, nudažytas stogas, o senajame laikinosios bažnyčios pastate baigta įrengti koplyčia.

2009–2010 m. jis buvo Panoterių parapijos altarista, 2010–2014 m. vėl tarnavo Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonu, nuo 2014 m. kovo 25 d. buvo Panoterių parapijos rezidentas.

Nuo 2015 m. gegužės 28 d. iki šiol V. K. Pesliakas gyvena globojamas Marijampolės specialiuosiuose globos namuose.

V. K. Pesliakas buvo Kauno arkivyskupijos Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininkas (nuo 1997 m.).

Laisvalaikiu keliauja, lankėsi Jeruzalėje (2006 m.).