Gražina ŠMIGELSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Stacevičiūtė, Latvelienė
Gimimo data: 1964-07-29
Gimimo vietovė: Tiltiškių k. (Zarasų r.)

Trumpai:
Žurnalistė, verslininkė, vadovė

2019-07-30   |   Spausdinti

1971–1982 m. mokėsi Salako (Zarasų r.) vidurinėje mokykloje. 1982–1987 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgijo žurnalistės išsilavinimą.

Nuo 1987 m. G. Šmigelskienė gyvena Anykščiuose ir su pertrauka dirba Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" (nuo 1990 m. – "Anykšta") redakcijoje.

1987–1991 m. ji buvo šio laikraščio korespondentė, 1991–2004 m. – Anykščių rajono laikraščio "Anykšta" redaktorė ir uždarosios akcinės bendrovės "Anykštos redakcija" valdybos pirmininkė bei direktorė.

1988–1989 m. G. Latvelienė dalyvavo Lietuvos žaliųjų judėjime iki Lietuvos žaliųjų partijos įsikūrimo.

1999–2008 m. G. Šmigelskienė buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narė, šios partijos Anykščių rajono skyriaus tarybos narė.

2000–2003 m. Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše ji buvo išrinkta Anykščių rajono savivaldybės 2000–2003 m. kadencijos tarybos nare, dirbo Ekonomikos komitete. 2000–2003 m. ji buvo ir Anykščių rajono savivaldybės valdybos narė.

2004 m. birželį G. Šmigelskienė Lietuvos socialdemokratų partijos (A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos) sąraše buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą ir jame dirbo iki kadencijos pabaigos 2004 m. lapkritį. Ji buvo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, viešai pasisakė prieš komunistinės nomenklatūros įtaką socialdemokratijos plėtrai.

Baigusi kadenciją Seime, G. Šmigelskienė grįžo į Anykščius ir 2004–2007 m. vėl buvo Anykščių rajono laikraščio "Anykšta" redaktorė ir uždarosios akcinės bendrovės "Anykštos redakcija" valdybos pirmininkė bei direktorė.

G. Šmigelskienės iniciatyva laikraštis "Anykšta" pirmasis iš Utenos apskrities leidinių įžengė į interneto erdvę (2001 m.), pradėjo naudoti spalvotą laikraštinę spaudą, jo redakcija ėmė kurti ir platinti apskrityje periodinį žurnalą – kartą per mėnesį leistą "Aukštaitišką formatą" (2007 m.).

Nuo 2007 m. ji yra uždarosios akcinės bendrovės "Anykštos redakcija" valdybos pirmininkė ir direktorė, laikraščio "Anykšta", žurnalo "Aukštaitiškas formatas" ir interneto portalo www.anyksta.lt vyriausioji redaktorė.

G. Šmigelskienė yra Nacionalinės miestų ir rajonų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos narė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų narė. Ji buvo darbo grupės prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kuriai buvo pavesta parengti rekomendacijų dėl žiniasklaidos informacijos laisvės įgyvendinimo tvarkos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose pavyzdinio aprašo projektą, narė (2015 m.).

2008–2009 m. ji buvo ir nuo 2019 m. vėl yra Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narė.

Ji kėlė savo profesinę kvalifikaciją Švedijoje (1996 m.), Maskvoje (Rusija, 2000 m.) ir įvairiuose renginiuose Lietuvoje.

Laisvalaikiu skaito, mėgsta grybauti.

Buvo ištekėjusi, vyras Rimantas Latvelis (g. 1964 m.) – matematikas informatikas. Išsiskyrė.

Ištekėjo 1997 m., vyras Vidmantas Šmigelskas (g. 1971 m.) – žurnalistas, publicistas. Duktė Austėja Šmigelskaitė (g. 1998 m.).