Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Jonas SIMINKEVIČIUS
2020-03-18

Vardas: Jonas
Pavardė: SIMINKEVIČIUS
Gimimo data: 1936-07-25
Gimimo vieta: Ožionių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas agronomas, žemės ūkio veiklos organizatorius, politikas, visuomenininkas


Tėvai: Mykolas Siminkevičius ir Ona Švejaitė-Siminkevičienė – žemdirbiai. Augo keturių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir broliu, buvo jauniausias. Seserys ir brolis: Aldona Siminkevičiūtė-Barizienė (1928–1976) – namų šeimininkė, Albinas Siminkevičius (1932–2012) – žemės ūkio veiklos organizatorius, vadovas, ir Anelė Siminkevičiūtė-Adamonienė (1934–2010) – darbininkė siuvėja.

1945–1949 m. mokėsi Skiemonių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1949–1954 m. – Skiemonių septynmetėje mokykloje, 1954–1957 m. baigė Skiemonių vidurinę mokyklą 1-ojoje jos abiturientų laidoje. 1957–1962 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

1961–1966 m. J. Siminkevičius dirbo Molėtų rajono Skudutiškio kolūkio valdybos pirmininku, 1966–1979 m. buvo Molėtų rajono gamybinės žemės ūkio valdybos viršininkas, Molėtų rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas.

Nuo 1979 m. iki šiol J. Siminkevičius gyvena ir dirba Mažeikiuose.

1979–1985 m. jis buvo Mažeikių rajono žemės ūkio valdybos viršininkas, Mažeikių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. Po valdybos pertvarkymo 1985–1989 m. jis dirbo Mažeikių rajono agropramoninio susivienijimo pirmininku, buvo rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas. 1989–1990 m. jis vėl buvo Mažeikių rajono žemės ūkio valdybos viršininkas, Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Dirbdamas Molėtų rajone, jis atliko mokslinį tyrimą, kaip apželdinti erozijos paveiktas nederlingas žemes Ignalinos, Zarasų, Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonuose. Apibendrinęs tyrimų duomenis, 1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Dirvožemio agrocheminių savybių įtaka liucernos derliui rytinėje Lietuvos respublikos dalyje", buvo žemės ūkio mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

Šio tyrimo dėka per 8 tūkst. hektarų Aukštaitijoje buvo užsėta daugiametėmis žolėmis, sustabdyta dirvos erozija.

1990–1995 m. J. Siminkevičius buvo Mažeikių rajono valdytojas – pirmasis ir vienintelis tokias pareigas Mažeikiuose ėjęs pareigūnas.

1995–2000 m. jis buvo uždarosios akcinės bendrovės "Sikasta" (mėsos perdirbimas) direktorius. Išėjęs į pensiją, 2000–2003 m. jis dar liko dirbti šioje bendrovėje patarėju.

J. Siminkevičius buvo Lietuvos valstiečių partijos, Lietuvos valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, dabar yra Valstiečių liaudininkų sąjungos Mažeikių rajono skyriaus narys. Šios partijos sąraše jis buvo išrinktas 1995–1997, 2000–2003, 2003–2007, 2007–2011 ir 2011–2015 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariu, buvo Valdybos narys ir Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas.

2003–2007, 2007–2011 ir 2011–2015 m. jis buvo Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas kaimui ir seniūnijoms visuomeniniais pagrindais, jo veiklos sritys buvo kaimo reikalai, gamtos apsauga, seniūnijos ir kaimo bendruomenės. Jo iniciatyva Mažeikių rajono seniūnijose buvo įsteigti seniūnų pavaduotojų etatai, pradėjo dirbti specialistai, talkinantys ūkininkams.

Jis buvo rajono kaimo bendruomenių tarybos narys, Vietinės veiklos grupės valdybos narys. Jo iniciatyva Mažeikių rajone buvo įsteigtos 25 kaimo bendruomenės, 7 savarankiški seniūnijų kultūros centrai, rengiami ir įgyvendinami struktūrinių fondų remiami projektai.

1979–1986 m. J. Siminkevičius buvo Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Mažeikių skyriaus pirmininkas, 1986 m. – Mažeikių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, 1977–1985 m. – žurnalo "Žemės ūkis" redakcijos kolegijos narys.

Jis išleido informacinį leidinį "Priešerozinės priemonės Molėtų rajono ūkiuose" (su Zinaida Kuginyte ir Broniumi Gedvilu, 1978 m.), parašė ir paskelbė mokslinius straipsnius: "Ir pašaras, ir ginklas prieš dirvų eroziją" (1976 m.), "Priešerozinės priemonės Molėtų rajono ūkiuose" (1978 m.), "Priešerozinių priemonių efektyvumas Lietuvos respublikoje" (1979 m.), "Liucernos auginimo ypatumai", "Įdiegimas priešerozinių priemonių ir jų ekonominis efektyvumas" (1980 m.), "Liucernos derliaus ryšys su judriuoju fosforu ir kaliu, įvairiuose dirvožemio sluoksniuose", "Liucernos derliaus priklausomybė nuo dirvos rūgštingumo" (1983 m.).

Lietuvos savivaldybių asociacija J. Siminkevičiui kaip savivaldai nusipelniusiam asmeniui suteikė "Auksinės krivūlės riterio" vardą (2014 m.). Už nuopelnus Mažeikiams, ilgametę aktyvią veiklą kuriant, plėtojant ir stiprinant Nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldą, Mažeikių rajono ūkio pertvarkymą ir verslo skatinimą jam suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas (2016 m.).

Laisvalaikį skiria turizmui ir sportui, bendravimui su žmonėmis.

Vedęs, žmona Liudvika Albina Siminkevičienė (g. 1939 m.) – medikė akušerė. Vaikai: Lidija Siminkevičiūtė (g. 1964 m.) – pramonės įmonės tarnautoja, Vaidas Siminkevičius (1967–2019) – nuo 1994 m. emigrantas JAV, vairuotojas.