Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Algimantas DAČIULIS
2022-05-04

Vardas: Algimantas
Pavardė: DAČIULIS
Gimimo data: 1936-03-01
Gimimo vieta: Virbališkių k. (Kupiškio r.)

Trumpai:
Zootechnikas, žemės ūkio veiklos organizatorius, savivaldos organizatorius, vadovas


Tėvai: Jonas Dačiulis (1894–1940) ir Emilija Saplytė-Dačiulienė (1900–1987) – žemdirbiai valstiečiai. Augo trijų vaikų šeimoje su broliu ir seserimi, buvo jauniausias. Sesuo ? Dačiulytė (1930–1969), brolis ? Dačiulis (1932–1980).

Vaikystėje savarankiškai mokėsi, nuo 1944 m. pavasario lankė Virbališkių pradinės mokyklos pirmąją klasę, paskui 1944–1947 m. baigė šioje mokykloje keturias klases. Dvejus metus nesimokė, dirbo namų ūkyje. 1949–1952 m. baigė Virbališkių septynmetę mokyklą, 1952–1956 m. – Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinę mokyklą (dabar – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija). 1956–1961 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgijo zootechniko išsilavinimą.

Nuo 1961 m. iki šiol A. Dačiulis gyvena ir dirba Anykščių rajone.

1961–1962 m. jis dirbo Elmininkų bandymų stoties atraminio-parodomojo ūkio vyresniuoju zootechniku.

1962–1966 m. A. Dačiulis buvo Anykščių rajono teritorinės gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos vyriausiasis zootechnikas-ekonomistas. Pertvarkius šią valdybą, 1966–1970 m. jis buvo Anykščių rajono Žemės ūkio gamybinės valdybos vyriausiasis zootechnikas, po struktūrų pertvarkymo 1970–1975 m. dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto Žemės ūkio valdybos vyriausiuoju zootechniku.

1975–1983 m. A. Dačiulis buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas – Žemės ūkio valdybos viršininkas, 1983–1985 m. – Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas – Žemės ūkio valdybos viršininkas. Nuo 1986 m. sausio 1 d. pertvarkius žemės ūkio valdymo struktūras, 1986–1989 m. jis buvo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko (Alberto Budavičiaus) pirmasis pavaduotojas – agropramoninio susivienijimo pirmininkas.

Paskirtas 1989 m. vasarį, 1989–1990 m. jis buvo Anykščių rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkas – aukščiausio rango ūkinis rajono vadovas, paskutinis ėjęs tokias pareigas Anykščių rajone.

Paskirtas 1990 m. balandį, 1990–1995 m. A. Dačiulis dirbo Anykščių rajono valdytoju – pirmuoju ir vieninteliu Anykščiuose šias pareigas ėjusiu valdžios atstovu. Šiuo laikotarpiu jis garantavo valdžios pozicijos ir sprendimų stabilumą, racionaliai pertvarkė Anykščių rajono ūkį veikti naujomis sąlygomis. Jo rūpesčiu ir organizacinėmis pastangomis Anykščiuose buvo pastatytas paminklas Antanui Baranauskui (1993 m.).

Baigęs kadenciją savivaldybėje, A. Dačiulis 1995–1998 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio banko Anykščių skyriaus valdytojos (Bronės Sklerienės) pavaduotoju, buvo atsakingas už banko paskolas, kol 1998 m. gegužę išėjo į pensiją.

2000–2004 m. jis buvo Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Bauros padėjėjas-sekretorius.

Nuo 2000 m. A. Dačiulis buvo Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys, kol apie 2010 m. nutraukė ryšius su šia partija.

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos sąraše jis buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės 2003–2007 m. kadencijos tarybos nariu, bet atsisakė mandato 2003 m., nepradėjęs eiti pareigų.

Jis buvo Anykščių rajono "Puntuko" medžiotojų klubo medžiotojas, kol dėl amžiaus iš klubo pasitraukė.

Jis parašė ir išleido knygą "Skalsios duonos linkėdamas : pluoštas minčių ir prisiminimų" (2021 m.).

Sovietmečiu A. Dačiulis buvo apdovanotas "Garbės ženklo" ordinu (1976 m.), medaliu "Už šaunų darbą" ir kitais valstybiniais apdovanojimais. Jam buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo garbės vardas (1986 m.). Žemės ūkio rūmų teikimu jam skirta II laipsnio valstybinė pensija už indėlį plėtojant žemės ūkio gamybą ir aktyvią visuomeninę veiklą (2008 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Laisvalaikiu medžiodavo, dirba sode, mėgsta būti gamtoje.

Susituokė 1964 m. birželio 6 d. Anykščių kultūros namuose, žmona Alma Gudanavičiūtė-Dačiulienė (1936–2021) – pedagogė rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Liko našlys. Dukterys: Rasa Dačiulytė-Rutkauskienė (g. 1965 m.) – pedagogė kūno kultūros mokytoja, sporto organizatorė, ir Kristina Dačiulytė-Rudnickienė (g. 1977 m.) – vadybininkė.