Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Petras KALIBATAS
2021-04-13

Vardas: Petras
Pavardė: KALIBATAS
Gimimo data: 1948-02-05
Gimimo vieta: Šerių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius, verslininkas, leidėjas, vadovas, mecenatas


Tėvai: Petras Kalibatas – žemdirbys, vadovas, ir Uršulė Dedelaitė-Kalibatienė – žemdirbė. Augo vienturtis vaikas šeimoje.

Mokėsi Kavarsko (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje, 1966 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą.

Nuo 1966 m. iki gyvenimo pabaigos P. Kalibatas gyveno ir dirbo Vilniuje. Dirbdamas geologijos valdyboje, jis neakivaizdžiai studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) inžineriniame institute, 1973 m. įgijo inžinieriaus geologo išsilavinimą.

P. Kalibatas ilgą laiką dirbo Inžinerinių tyrinėjimų institute (nuo 1994 m. – bendrovė "Inžineriniai tyrinėjimai"), buvo inžinierius, paskui iki 1994 m. – skyriaus viršininkas.

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu P. Kalibatas pasuko į verslą, tame pačiame institute ėmėsi leidybos, instituto dauginimo technika leido ir spausdino disidentų literatūrinius kūrinius, įvairių partijų rinkiminius leidinius.

1994 m., po instituto reorganizacijos, P. Kalibatas ten pat įkūrė individualią įmonę "Petro ofsetas", teikė leidybos ir poligrafijos paslaugas, subūrė spaustuvės kolektyvą.

2003 m. jis pertvarkė savo įmonę į uždarąją akcinę bendrovę "Petro ofsetas", buvo jos savininkas ir generalinis direktorius. Jo įmonė teikia knygų, žurnalų, kalendorių, plakatų spausdinimo ir knygrišystės paslaugas, naudodama modernią 5 spalvų spaustuvių įrangą.

Bendrovė "Petro ofsetas" pelnė daugybę apdovanojimų už pavyzdinę spaudos kokybę, buvo apdovanota diplomais už gražiausiai išleistas Lietuvos knygas. Jos išleista Pauliaus Normanto knyga "Baltas" yra įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausia lankstytina knyga Lietuvoje. Šioje bendrovėje išleistas Kristijono Donelaičio "Metų" 1818 m. leidimo faksimilinis leidinys pelnė "Lietuvos metų gaminio" apdovanojimą (2014 m.).

Nuo 2003 m. P. Kalibatas buvo Knygos kolegijos, kurią įkūrė Knygotyros ir dokumentotyros institutas, pirmininkas. Jis bendradarbiavo su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu: padėjo studentams išleisti informacinius leidinius, rėmė leidybos studentų dienas, rekomenduodavo dėstytojus praktikus, rengusius jaunuosius leidėjus.

P. Kalibatas buvo Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos narys (nuo 2010 m.), šios asociacijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo komiteto pirmininkas. Jis buvo aktyvus Pasaulio anykštėnų bendrijos Vilniaus sambūrio narys, pirmasis šio Sambūrio rėmėjas.

Jis buvo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kasmetinės premijos už kūrybiškiausią metų knygą mecenatas (nuo 2003 m.), Pasaulio anykštėnų bendrijos leidybos projektų organizatorius, šios Bendrijos Garbės narys (nuo 2010 m.).

P. Kalibatas buvo apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu (2019 m.), Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2010 m.), Lietuvos ūkio ministerijos ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos "Spaudos Atlanto" prizu (2010 m.). 

Laisvalaikiu ilsėdavosi sodyboje.

Susituokė 1968 m., žmona Regina Pakšytė-Kalibatienė (g. 1952 m.) iš Ažuožerių – spaustuvininkė vadybininkė. Vaikai: Auksė Kalibataitė – administratorė, Gintaras Kalibatas – spaustuvininkas vadybininkas.

Mirė 2019 m. balandžio 28 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Kapą ženklina skulptūrinė kompozicija – akmeninių knygų lentynos fragmentas, pirmosios knygos viršelyje iškaltas įrašas: "Spaustuvininkas / Petras Kalibatas / 1948–2019".