Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Leonas Algirdas JURKĖNAS
2021-01-30

Vardas: Leonas Algirdas
Pavardė: JURKĖNAS
Gimimo data: 1933-11-21
Gimimo vieta: Devenių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas ekonomistas, pedagogas


1953 m. baigė Kavarsko (Anykščių r.) vidurinę mokyklą 1-ojoje jos laidoje.

1961 m. baigė studijas Lietuvos kūno kultūros institute Kaune, įgijo dėstytojo ir trenerio išsilavinimą.

L. A. Jurkėnas dirbo Laisvanoriškos sporto draugijos "Darbo rezervai" pirmininko pavaduotoju.

1969 m. jis baigė studijas Vilniaus universitete, įgijo ekonomisto išsilavinimą.

Jis dirbo SSRS staklių ir įrankių institute, buvo grupės vadovas, sektoriaus vadovas, projektų vyriausiasis vadovas, techninių ekonominių tyrimų skyriaus viršininkas.

1979 m. Maskvoje (Rusija) Sąjunginiame statybinių medžiagų pramonės mokslinės techninės informacijos ir mokslo tyrimų institute L. A. Jurkėnas apsigynė disertaciją "Surenkamųjų konstrukcijų pramonės išvystymas ir išdėstymo žemės ūkio statyboms klausimai", buvo ekonomikos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, ekonomikos daktaras.

Jo mokslinių tyrimų sritis – verslo kūrimas ir valdymas.

L. A. Jurkėnas buvo Lietuvos ūkio vadovų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo akademijos dėstytojas, katedros vedėjas, nuo 1980 m. – docentas, vėliau – dekanas.

Po 1990 m. jis dėstė Vilniaus Vilniaus teisės ir verslo kolegijos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Ekonomikos fakulteto studentams mikroekonomiką, nuo 1999 m. dirbo uždarosios akcinės bendrovės "DATA ir KO" direktoriumi, kol išėjo į pensiją.

Jis stažavosi užsienio mokymo ir pramonės įmonėse, dalyvavo bei skaitė pranešimus rinkos ekonomikos klausimais.

Įvairiuose leidiniuose jis paskelbė daugiau nei 30 publikacijų.

Vedęs, žmona – gydytoja pediatrė.