Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Giedrė VIŠINSKIENĖ
2014-03-30

Vardas: Giedrė
Pavardė: VIŠINSKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Cibaitė
Gimimo data: 1976-08-22
Gimimo vieta: Ažuožerių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkė biologė entomologė, ekologė


Seneliai: Jonas Cibas – statybininkas ir Janina Kavoliūnaitė-Cibienė (1932–2003) – tremtinė, literatė. Tėvai: Algirdas Cibas (g. 1953 m.) ir Vitalė Balaišytė-Cibienė – kultūros organizatorė.

1994 m. baigė Anykščių A. Baranausko vidurinę mokyklą. 1994–1998 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete, įgijo biologijos bakalauro išsilavinimą, 1998–2000 m. tęsė studijas, įgijo zoologijos magistro išsilavinimą, 2001 m. ten pat – ir biologijos mokytojos profesinę kvalifikaciją.

1999–2001 m. G. Cibaitė dirbo Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijoje vyreniąja laborante. 2001–2009 m. ji buvo Vilniaus universiteto Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. Jos mokslinių tyrimų sritis buvo apsiuvos (Trichoptera) ir upelių bentoso ekologija.

Nuo 2009 m. iki šiol G. Višinskienė dirba Gamtos tyrimų centre, buvo Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, dabar yra mokslo darbuotoja. Ji tyrinėja apsiuvų biologiją, ekologiją ir fenologiją, atlieka apsiuvų lervų ir kitų bentosinių bestuburių gyvūnų tyrimus įvairiose hidrocenozėse.

Ji parengė ir 2010 m. Vilniaus universitete apsigynė disertaciją "Lietuvos apsiuvų (Insecta, Trichoptera) įvairovė ir aplinkos veiksnių įtaka jų paplitimui ir gausumui", yra biomedicinos mokslų, ekologijos ir aplinkotyros daktarė.

G. Višinskienė yra Lietuvos entomologų draugijos narė.

Ji parengė ir paskelbė mokslinių publikacijų specialiuosiuose leidiniuose, skaitė pranešimus konferencijose. 2002 m. ji atliko apsiuvų (Trichoptera) kokybinius ir kiekybinius tyrimus Šventosios upėje Anykščių rajone, jų rezultatus paskelbė žurnale "Ekologija".

G. Višinskienė yra Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos Garbės galerijos narė (nuo 2011 m.).

Ištekėjusi, vyras Vytautas Višinskas (g. 1976 m.) – biologas entomologas. Duktė Gerda Višinskaitė (g. 2005 m.).