Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Genė POVILAITIENĖ
2022-12-08

Vardas: Genė
Pavardė: POVILAITIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Čiukšytė
Gimimo data: 1945-09-12
Gimimo vieta: Dauginčių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Dailininkė restauratorė


Tėvai: Edvardas Čiukšys (1903–1969) ir Emilija Čiukšienė (1905–1958). Augo keturių vaikų šeimoje. Brolis Leonas Čiukšys, seserys Nijolė Čiukšytė ir Nirutė Čiukšytė.

Tėvams persikėlus, užaugo Kavarske (Anykščių r.), 1953–1964 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1964–1968 m. mokėsi Vilniuje, kur įgijo dailininkės apipavidalintojos specialybę.

1968–1970 m. G. Čiukšytė dirbo Jakšiškio (Anykščių r.) kultūros namų meno direktore. 1970–1972 m. ji buvo Anykščių rajoninių kultūros namų instruktorė, 1972–1974 m. – šių kultūros namų dailininkė-metodininkė.

Nuo 1974 m. iki šiol G. Povilaitienė gyvena ir dirba Vilniuje.

1974–1991 m. ji buvo Paminklų restauravimo valdybos keramikos restauratorė – lipdytoja. 1974–1976 m. ji turėjo pirmąją lipdytojos kategoriją, 1976–1984 m. – antrąją, nuo 1984 m. iki šiol yra trečiosios kategorijos lipdytoja.

Nuo 1991 m. iki šiol G. Povilaitienė yra kultūros paminklų restauravimo uždarosios akcinės bendrovės "Rūpintojėlis" lipdytoja-restauratorė.

Svarbiausi G. Povilaitienės restauravimo darbai:

1974 m. – Vilniaus Verkių rūmų lipdybos valymas ir restauravimas.

1976 m. – Vilniaus Aušros vartų Šv. Teresės bažnyčios restauravimas.

1990 m. – Kauno Pažaislio vienuolyno lipdybos restauravimas.

1994 m. – Vilniaus arkikatedros vidaus lipdybos bei fasado skulptūrų ir lipdybos restauravimas, arkikatedros varpinės fasado lipdinių restauravimas.

1996 m. – Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmų lipdybos restauravimas.

1997 m. – Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios pietinio bokšto restauravimas.

1998 m. – Šiluvos (Raseinių r.) Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos pagrindinio altoriaus bei šoninio altoriaus restauravimas.

2010 m. – Užutrakio (Trakų r.) parko Tiškevičių rūmų reprezentacinių salių lipdybos restauravimas.

2011 m. – Trakų pusiasalio pilies autentinio mūro restauravimas ir konservavimas.

G. Povilaitienė dalyvavo restauruojant daugumos užsienio šalių ambasadų patalpų Vilniuje vidaus lipdybą. Ji dirbo statomuose Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmuose, kur restauravo autentinį mūrą.

Už sąžiningą darbą ji buvo apdovanota padėkomis (1983, 1984 m.).

Laisvalaikiu šeimininkauja namuose.

Ištekėjo 1976 m., vyras Sigitas Povilaitis (g. 1938 m.). Sūnus Edvardas Povilaitis (g. 1977 m.).