Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vincentas Antanas PACEVIČIUS
2020-03-30

Vardas: Vincentas Antanas
Pavardė: PACEVIČIUS
Gimimo data: 1865-06-13
Gimimo vieta: (Švėkšnos parapija, Šilutės r.)

Trumpai:
Kunigas, švietėjas


Tėvas Vincentas Benjaminas Pacevičius.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1883–1887 m. baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune. 1886 m. spalio 5 d. buvo įšventintas subdiakonu.

1888 m. birželio 26 d. V. Pacevičius buvo įšventintas kunigu.

Atvykęs 1888 m. liepą, 1888–1893 m. jis buvo Ukmergės parapijos vikaras ir mokyklų kapelionas.

Perkeltas 1893 m. vasarį, 1893–1898 m. V. Pacevičius tarnavo Troškūnų (Anykščių r.) Švč. Trejybės parapijoje vikaru, talkino klebonams Romanui Šimanauskui ir Antanui Stapulioniui. 1896 m. carinės Rusijos valdžios jis buvo persekiojamas ir nubaustas dėl lietuvybės veiklos.

Perkeltas 1898 m. rugsėjį, 1898–1902 m. jis buvo Panoterių (Jonavos r.) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios kuratas.

1902–1919 m. V. Pacevičius buvo Nemakščių (Raseinių r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas. Ir Nemakščiuose jis pasižymėjo kaip lietuvybės rėmėjas ir propaguotojas: 1902 m. iš sakyklos draudė katalikų vaikams lankyti rusišką mokyklą prie cerkvės.

Paskirtas 1919 m. gruodžio 31 d., 1920–1925 m. jis tarnavo Eržvilko (Jurbarko r.) Šv. Jurgio parapijos klebonu, paskui 1925–1938 m. buvo Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Paskirtas 1923 m. lapkričio 14 d., 1923–1938 m. jis buvo Raseinių dekanas.

1938 m. birželį Raseiniuose paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Mirė 1938 m. liepos 29 d. Raseiniuose. Palaidotas Nemakščiuose (Raseinių r.).