Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Virginija CHORUŽA
2023-02-08

Vardas: Virginija
Pavardė: CHORUŽA
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rutavičiūtė
Gimimo data: 1958-01-20
Gimimo vieta: Andrioniškis (Anykščių r.)

Trumpai:
Ekonomistė buhalterė, kultūros organizatorė, visuomenininkė


Tėvai: Juozapas Rutavičius (1928–2004) ir Bronė Miežytė-Rutavičienė (1930–2013) – pedagogė anglų kalbos mokytoja. Augo keturių vaikų šeimoje su trim seserimis, buvo vyriausia. Seserys: Rasa Rutavičiūtė-Strolienė (g. 1959 m.) – ekonomistė buhalterė, Jūratė Rutavičiūtė-Pačinskienė (g. 1966 m.) – ekonomistė, kultūros organizatorė, ir Rolanda Rutavičiūtė-Danylienė (g. 1970 m.) – buhalterė. Dėdė (motinos brolis) Povilas Miežis (1928–2018) – inžinierius, pedagogas, švietimo organizatorius.

1965–1973 m. mokėsi Andrioniškio aštuonmetėje mokykloje, 1973–1976 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1976–1981 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultete, įgijo ekonomistės-matematikės išsilavinimą.

1980–2022 m. V. Choruža gyveno ir dirbo Kijeve (Ukraina).

1981–1996 m. ji dirbo Kijevo gamybiniame susivienijime "Polimer" buhaltere – darbo užmokesčio padalinio viršininke, 1996–2009 m. buvo kompanijos uždarosios akcinės bendrovės "Venetex" (didmeninė prekyba Elektrolux ir Zanussi produkcija) ekonomikos direktorė.

2010–2022 m. V. Choruža buvo gamybinio namų statybos kooperatyvo "Chimik – 22" buhalterė.

Nuo 2008 m. ji yra vertėja, verčia dokumentus, garso ir vaizdo dokumentų tekstus, recenzuoja vertimus.

Grįžusi į Lietuvą, nuo 2022 m. iki šiol V. Choruža gyvena Andrioniškyje (Anykščių r.).

Nuo 1994 m. V. Choruža dalyvauja Kijevo Maironio vardo lietuvių kultūros draugijos veikloje, yra jos tarybos narė. Nuo 2012 m. iki šiol ji yra Kijevo Maironio vardo lietuvių kultūros draugijos pirmininkė.

Ji dainuoja šios draugijos chore "Viltis", yra jo meno tarybos narė, šoka folkloriniame-etnografiniame ansamblyje "Sesulės" yra jo vadovė.

Laisvalaikiu domisi muzika, skaito.

Moka ukrainiečių, rusų ir anglų kalbas.

Ištekėjusi, vyras Anatolijus Choružyj (g. 1950 m.). Užaugino dukterį Aliną Choružą (g. 1983 m.).