Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Gintautas TYLA
2015-02-25

Vardas: Gintautas
Pavardė: TYLA
Gimimo data: 1952-04-14
Gimimo vieta: Buivydų k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Mokslininkas agronomas


Tėvai: Kazys Tyla (1910–?) – žemdirbys ūkininkas, amatininkas stalius, ir Veronika Juciūtė-Tylienė (1912–?) iš Terpežerių – žemdirbė ūkininkė. Buvo jauniausias trijų vaikų šeimoje. Sesuo Vanda Tylaitė-Puodžiūnienė (g. 1937 m.) – žemdirbė, brolis Vytautas Tyla (1939–1971).

1970 m. baigė Leliūnų (Utenos r.) vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą.

1975–1993 m. G. Tyla dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo Herbicidų laboratorijoje. 1975–1984 m. jis buvo jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1984–1993 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslo darbuotojas.

G. Tylos mokslinių tyrimų kryptis buvo herbicidų tyrimai pašarinių runkelių, bulvių, kukurūzų ir kitų kultūrų pasėliuose.

1980 m. Lietuvos žemdirbystės institute jis parengė ir apsigynė disertaciją "Įvairių herbicidų, jų mišinių ir derinių efektyvumo didinimo pašarinių runkelių pasėliuose tyrimai", buvo žemės ūkio mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas biomedicinos mokslų, agronomijos daktaras.

1991–1993 m. G. Tyla tyrinėjo mechaninių ir cheminių piktžolių naikinimo priemonių efektyvumą žemapelkėje įsėtose pievose. Jis dalyvavo eksperimentiniuose pasėlių piktžolėtumo tyrimuose.

Jis paskelbė 54 mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, paskelbė 9 rekomendacijas gamybininkams, skaitė paskaitas kursuose, mokslinėse ir gamybinėse konferencijose, seminaruose.

1993 m. gruodžio pabaigoje G. Tyla pasitraukė iš mokslinio darbo ir grįžo gyventi į tėviškę.

1994 m. jis buvo išrinktas Burbiškio žemės ūkio bendrovės vadovu ir šias pareigas ėjo 1994–1997 m., iki gyvenimo pabaigos.

Šeimos nesukūrė.

Mirė 1997 m. vasarą – nuskendo maudydamasis Rubikių ežere.