Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Steponas KIRDEIKIS
2018-04-06

Vardas: Steponas
Pavardė: KIRDEIKIS
Gimimo data: 1909-10-15
Gimimo vieta: Svėdasai (Anykščių r.)

Trumpai:
Kariškis, agronomas, politinis kalinys


Tėvas Steponas Kirdeikis.

Baigė Rokiškio gimnaziją.

1932 m. spalio 12 d. S. Kirdeikis buvo mobilizuotas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, tarnybą pradėjo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo 2-ajame pėstininkų pulke.

1933 m. rugsėjo 15 d. jis baigė Karo mokyklą Kaune 8-ojoje jos aspirantų laidoje. Jam buvo suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis, jis iškart paleistas į atsargą.

1933–1941 m. S. Kirdeikis gyveno Marijampolėje ir dirbo agronomu.

Buvo vedęs, žmona Anelė Kirdeikienė-Vozbutienė (1918–1977) – 1941–1957 m. tremtinė Altajaus krašte ir Jakutijoje (Rusija).

1941 m. birželio 16 d. S. Kirdeikis buvo suimtas ir be teismo įkalintas Rešotų lageryje (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr., Rusija).

Mirė 1942 m. birželio 3 d. Rešotuose (Žemutinio Ingašo r., Krasnojarsko kr., Rusija) – žuvo lageryje. Buvo palaidotas bendroje kalinių kapavietėje, palaidojimo vieta nežinoma.

1943 m. sausio 30 d., jau po žūties, SSRS NKVD Ypatingasis pasitarimas nuteisė S. Kirdeikį 10 metų nelaisvės.

S. Kirdeikio gyvenimas ir likimas pristatomi enciklopedinio žinyno "Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953" 4-ajame tome (2004 m.).