Antanas STRAZDAS
  Gimimo data: 1881-09-29
Gimimo vietovė: Starkakampio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas bažnyčios statytojas, švietėjas spaudos platintojas, teologas, visuomenininkas

2018-01-08   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Strazdas ir Ona Strazdienė – valstiečiai žemdirbiai. Augo 7 vaikų šeimoje. Brolis Justas Strazdas (1895–1967) – agronomas ir žurnalistas, sesuo Samparijona Strazdaitė-Dičiuvienė (Kairienė).

1896–1900 m. mokėsi Liepojos (Latvija) gimnazijoje, baigė 4 klases. Kartu su kitais lietuviais gimnazistais A. Strazdas Liepojoje įsitraukė į lietuvybės veiklą: iš Pelikso Bugailiškio gavęs lietuviškų atsišaukimų, kartu su gimnazijos mokslo draugu Antanu Žukausku juos 1900 m. birželio 29 d., per Petrinių atlaidus, išmėtė žmonių minioje Leliūnuose (Utenos r.).

1900–1905 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1905 m. spalio 23 d. A. Strazdas buvo įšventintas kunigu.

Atvykęs 1905 m. gruodį, 1905–1907 m. jis buvo vikaras Anykščiuose, talkino klebonui Juozapui Vembrei. Čia jis pasižymėjo visuomeniniu aktyvumu, subūrė entuziastus ir įkūrė Anykščiuose Vartotojų draugiją, stengėsi suburti "Saulės" draugijos skyrių. Anykščių trijų skyrių mergaičių pradžios mokykloje jis mokė katalikų tikybos. 1907 m. nuo balandžio iki lapkričio jis tarnavo vikaru Kurkliuose (Anykščių r.), talkindamas klebonui Juozapui Remeikiui.

1907–1909 m. A. Strazdas tarnavo vikaru Tveruose (Rietavo sav.), 1909–1914 m. buvo Svėdasų (Anykščių r.) parapijos vikaras prie klebono Kazimiero Kazlausko. Svėdasuose jis vadovavo vartotojų kooperatyvui, inicijavo ir organizavo jam mūrinio namo statybą. 1911 m. susirgęs, kelis mėnesius jis gydėsi užsienyje, pasveikęs grįžo į Svėdasus.

Nuo 1914 m. jis buvo vikaras Joniškyje, kur talkino administratoriui Aleksandrui Bubliui, nuo 1917 m. pavasario iki 1919 m. pabaigos – Karklėnų (Kelmės r.) Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

1920–1922 m. A. Strazdas tarnavo Viduklės (Raseinių r.) Šv. Kryžiaus parapijos klebonu. Jis rūpinosi bažnyčios materialine būkle, perdengė malksnomis bažnyčios stogą, iškasė klebonijos šulinį.

1922–1925 m. jis buvo Stulgių (Kelmės r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas.

1925–1927 m. A. Strazdas tęsė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, gavo teologijos licenciato laipsnį.

1927–1929 m. A. Strazdas buvo Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas. Mažeikiuose jam teko išspręsti ginčą, kur statyti naują didesnę bažnyčią – senosios vietoje ar kitoje miesto pusėje. A. Strazdas 1927–1928 m. sudarė bažnyčios statybos komitetą ir pats jam vadovavo.

Tik po ilgų ginčų 1929 m. jam pavyko suderinti parapijiečių ir vyskupijos interesus ir parinkti bažnyčiai naują vietą J. Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių kampe, kur tikintiesiems būtų patogu. A. Strazdo rūpesčiu 1929 m. rugpjūčio 4 d. buvo pašventintas naujos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kertinis akmuo, įmūrytas ant pergamento lotyniškai parašytas dokumentas su bažnyčios statybos iniciatorių, rėmėjų ir kunigų parašais.

Jo rūpesčiu iš Mažeikių rajono Urvikių, Reivyčių, Naikių kaimų į statybvietę buvo privežta akmenų, žvyro, medienos, išlieti pamatai, pasamdyti meistrai. Tačiau A. Strazdo parengtas būsimosios bažnyčios projektas nesulaukė nei vyskupijos kurijos, nei bažnyčios statybos komiteto pritarimo. Iškovojęs leidimą bažnyčios statybai, bandęs suvienyti parapijiečius, A. Strazdas pavargo ir pasitraukė iš Mažeikių.

1929 m. A. Strazdas buvo paskirtas Žemaičių Naumiesčio (Šilutės r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu, paskui iki 1938 m., iki gyvenimo pabaigos, A. Strazdas buvo Skuodo klebonas ir Skuodo dekanato dekanas.

Mirė 1938 m. gegužės 17 d. Kauno ligoninėje po operacijos. Palaidotas Labūnavoje (Kėdainių r.).