Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Julija VEPŠTIENĖ
2017-10-11

Vardas: Julija
Pavardė: VEPŠTIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pauliukaitė
Gimimo data: 1918-06-15
Gimimo vieta: Tverė (Rusija)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių, prancūzų kalbos, chemijos ir matematikos mokytoja


Tėvai: Adomas Pauliukas – amatininkas stalius ir ? Pauliukienė. Augo gausioje šeimoje tarp 6 vaikų. Broliai ir seserys: Justas Pauliukas – kariškis, dingęs be žinios Antrojo pasaulinio karo metais, Albinas Pauliukas – darbininkas, žuvęs Antrojo pasaulinio karo metais, Marija Pauliukaitė-Morkūnienė – pedagogė, nuo 1950 m. politinė kalinė, Elena Pauliukaitė-Gudelevičienė – pedagogė, Irena Pauliukaitė.

Gimė Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių šeimoje, nuo 1918 m. rudens, jiems grįžus į Lietuvą, augo Panevėžyje.

1925–1929 m. mokėsi Panevėžio pradžios mokykloje, 1929–1937 m. baigė Panevėžio valstybinę mergaičių gimnaziją, kur jos auklėtoja buvo poetė Salomėja Bačanskaitė-Bučienė-Nėris. Neturėdama lėšų pragyventi, mokykliniais metais uždarbiavo, papildomai mokydama silpnius mokinius. 1937 m. vasarą baigė vienkartinius trijų mėnesių mokytojų kursus Šiauliuose.

Paskirta 1937 m. lapkričio 16 d., 1937–1939 m. J. Pauliukaitė-Vepštienė dirbo Drublionių (Širvintų r.) pradžios mokykloje mokytoja.

Perkelta 1939 m. lapkričio 1 d., 1939–1941 m. ji dirbo Utenos miesto pradžios mokyklos  Nr. 1 mokytoja, 1941–1942 m. buvo Šulaičių (Kėdainių r.) pradinės mokyklos vedėja.

Perkelta 1942 m. rugsėjo 21 d., 1942–1944 m. ji buvo Ašmenos (Baltarusija) pradinės mokyklos mokytoja ir pradinių mokyklų inspekcijos buhalterė.

1944 m. liepą grįžusi į Lietuvą, 1944–1945 m. J. Vepštienė dirbo Ukmergės žemės ūkio skyriuje statistike. 1945 m. liepos 1 d. ji persikėlė į Vilnių, kur dirbti buvo paskirtas jos vyras, ir 1945–1946 m. buvo namų šeimininkė.

Paskirta 1946 m. rugsėjo 1 d., 1946–1949 m. J. Vepštienė dirbo Užunvėžių (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoja. Perkelta 1949 m. rugsėjo 1 d., 1949–1956 m. ji buvo Troškūnų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos mokytoja.

Perkelta 1956 m. rugsėjo 1 d., 1956–1976 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Vepštienė dirbo Antalieptės (Zarasų r.) vidurinėje mokykloje prancūzų kalbos, chemijos ir matematikos mokytoja, dėstė ir astronomiją bei lietuvių literatūrą vyresnių klasių mokiniams. Šioje mokykloje ji buvo ir klasių auklėtoja, išleido 1960, 1964, 1970 ir 1972 metų abiturientų klases.

J. Vepštienė buvo "Žinijos" draugijos narė, skaitė paskaitas visuomenei įvairiomis temomis. Ji dalyvavo meno saviveikloje, dainuodavo duetu su Antanu Ivanausku.

Laisvalaikiu mėgo muziką, dainuodavo ir grojo gitara.

Ištekėjo apie 1938 m. Širvintose, vyras Vincas Vepštas (1913–2009) – pedagogas bitininkystės ir sodininkystės dėstytojas, 1949–1956 m. politinis kalinys Kazachstane. Duktė Aurelija Vepštaitė (1940–1940) mirė kūdikystėje.

Mirė 1976 m. spalio 28 d. Vilniuje ligoninėje. Palaidota Antalieptės (Zarasų r.) kapinėse šeimos kape. Paminkliniame akmenyje iškaltas įrašas: "Mokytoja, ačiū už mums išdalintas prasmingas dienas".