Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Diana ŠERMUKŠNIENĖ
2024-03-20

Vardas: Diana
Pavardė: ŠERMUKŠNIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šiukščiūtė
Gimimo data: 1964-06-22
Gimimo vieta: Šeimyniškėlių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Bibliotekininkė, kraštotyrininkė, visuomenininkė


Tėvai: Kazys Šiukščius (1937–2010) ir Marijona Paplauskaitė-Šiukščiuvienė (1938–2022).

1971–1982 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą (dabar – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija).

1982–1984 m. D. Šiukščiūtė-Šermukšnienė dirbo Elmininkų (Anykščių r.) bandymų stoties eksperimentinio ūkio vaikų lopšelio-darželio auklėtoja. 1986–1988 m. ji buvo suvenyrų gamybos įmonės "Tulpė" Ukmergės baro mezgėja-namudininkė.

1988–2024 m., iki gyvenimo pabaigos, D. Šermukšnienė buvo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialo Elmininkų bibliotekos bibliotekininkė.

1992 m. ji neakivaizdžiai baigė Vilniaus aukštesniąją kultūros mokyklą, įgijo bibliotekininkės specialybę.

D. Šermukšnienė sistemingai kaupė teminius kraštotyros žinių ir dokumentų rinkinius apie Elmininkų ir aplinkinių kaimų istoriją, vietinių žmonių gyvenimą ir patirtis. Ji parengė nepublikuotus kraštotyros rinkinius, kurie saugomi Elmininkų bibliotekoje: "Paminklai, vietovės, žmonės" (su Janina Gaižauskiene, 1967–2012 m.), "Atvertus knygą atminties skaudžios : tremties dienoraštis" (prisiminimai apie tremtinių šeimų likimus, 1997–2010 m.), "Šienraistis : išnykęs kaimas" (1998 m.),  "Stakiai" (1998–1999 m.), "Stakiečių susitikimo šventė" (1998 m.), "Biblioteka Elmininkuose, 1952–1991" (2000 m.), "Literatūriniai Anykščiai" (2000–2012 m.), "Elmininkų biblioteka, 1991–2000" (2001 m.), "Kas namelyje gyvena?" (knyga apie bibliotekos veiklą ir vykdytą projektą vaikams, 2007 m.), "N. Elmininkų kaimo bendruomenės istorija. D. 1" (bendruomenės įkūrimas 2003 m. ir 2003–2009 m. veiklos apžvalga, 2010 m.), "Elmininkų biblioteka, 2001–2010" (2012 m.), "N. Elmininkų kaimo bendruomenės istorija. D. 2" (bendruomenės 2010–2012 m. veiklos apžvalga, 2013 m.), "Elmininkų biblioteka, 2011–2016" (2018 m.).

2006–2024 m., iki gyvenimo pabaigos, D. Šermukšnienė buvo N. Elmininkų kaimo bendruomenės pirmininkė, nuo 2009 m. – ir Naujųjų Elmininkų seniūnaitė. Jos vadovaujama bendruomenė buvo Anykščių rajono vietos veiklos grupės narė.

D. Šermukšnienė rašė eiles, jas publikavo rinkiniuose, buvo Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narė, šio klubo renginių organizatorė ir vedėja. Ji buvo literatų paramos ir labdaros fondo "Baltasis balandis" narė.

Ji tapo respublikinio konkurso "Bendruomenė – Švyturys 2015 – kelias į sėkmę" nominacijos "Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas" laureate (2016 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga ji buvo apdovanota Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

D. Šermukšnienės gyvenimas ir veikla pristatyta informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga (1889–2017)" (2018 m.).

Laisvalaikį skyrė tapybai ant šilko, piešimui "Zentangle" (dzenraizgymo) technika, floristinių kilimų kūrimui.

Ištekėjo 1985 m., vyras Kęstutis Šermukšnis (g. 1962 m.). Vaikai: Aivaras Šermukšnis (g. 1987 m.), Paulina Šermukšnytė-Šilinienė (g. 1989 m.) – turizmo organizatorė.

Mirė 2024 m. vasario 20 d. Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.). Palaidota Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie motinos ir senelių. Kapą ženklina pilko akmens paminklinė stela su iškaltu įrašu.