Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Ona MAŽEIKIENĖ
2020-02-04

Vardas: Ona
Pavardė: MAŽEIKIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kraujelytė
Gimimo data: 1926-04-26
Gimimo vieta: Pagraužės k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovė


Augo gausioje aštuonių vaikų šeimoje, buvo vyriausia.

1933–1937 m. baigė Pašekščių (Molėtų r.) pradžios mokyklą, 1937–1939 m. – 5 ir 6 skyrius Saldutiškio (Utenos r.) pradžios mokykloje. 1939–1946 m. mokėsi Utenos gimnazijoje, kur jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas buvo Rapolas Šaltenis. 1946–1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1950–1958 m. O. Kraujelytė-Mažeikienė dirbo Švenčionių ir Švenčionėlių pedagoginėje mokykloje dėstytoja, kol ši mokykla buvo uždaryta.

1958–1975 m. O. Mažeikienė gyveno Svėdasuose (Anykščių r.) ir dirbo Svėdasų vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1958–1965 m. ji buvo šios mokyklos direktorė.

Nuo 1975 m. ji gyvena Utenoje, 1975–1981 m. dirbo Utenos vakarinėje (pamaininėje) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kol išėjo į pensiją.

O. Mažeikienė buvo apdovanota medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.). Jos gyvenimas ir veikla pristatoma straipsnių rinkinyje "Saldutiškio mokykla" (2006 m.).

Buvo ištekėjusi, vyras Vytautas Mažeika – pedagogas. Liko našlė.