Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Vanda ZINIENĖ
2021-10-17

Vardas: Vanda
Pavardė: ZINIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Strolaitė
Gimimo data: 1950-00-00
Gimimo vieta: Pienagalio k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Ekonomistė, kraštotyrininkė memuaristė


Tėvai: Napalys Strolia (1924–1992) ir Albina Maldaikytė-Strolienė (1921–1991) – žemdirbiai. Augo trijų vaikų šeimoje, buvo vyriausia. Broliai Albertas Strolia (g. 1954 m.) – inžinierius mechanikas ir Ričardas Strolia (g. 1960 m.) – inžinierius ryšininkas. Dėdė (motinos brolis) Aloyzas Maldaikis (1925–2011) – inžinierius statybininkas, pusseserės (motinos sesers Genovaitės  dukterys): Teresė Baranauskaitė-Baikštienė (g. 1950 m.) – gydytoja, Zita Baranauskaitė-Kapušinskienė (g. 1952 m.) – gydytoja, vadovė, ir Zenona Baranauskaitė-Kalvėnienė (g. 1953 m.) – mokslininkė vaistininkė, pusbrolis (tėvo brolio Jono sūnus) Virginijus Strolia (g. 1961 m.) – verslininkas leidėjas.

1957–1965 m. mokėsi Latavėnų (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, 1965–1968 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1969–1974 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomistės išsilavinimą.

1974–1977 m. V. Strolaitė-Zinienė dirbo Kėdainių konservų fabrike ekonomiste.

Nuo 1977 m. iki šiol ji gyvena Panevėžyje.

V. Zinienė dirbo "Lietkabelio" fabrike, Panevėžio spaustuvėje, vėliau – Panevėžio darbo biržoje ekonomiste, kol išėjo į pensiją.

Tyrinėdama savo giminės istoriją, V. Zinienė sudarė ir išleido kraštotyros rinkinį "Čiunkių versmė : prisiminimai apie Maldaikių šeimos gyvenimą" (2013 m.), parašė ir išleido kraštotyros studiją "Strolių giminės knyga" (2021 m.).

Ištekėjo 1977 m. Kėdainiuose, vyras Jonas Zinis (1950–2010). Liko našlė. Sūnūs Klaudijus Zinis (g. 1978 m.) ir Nerijus Zinis (g. 1980 m.).