ČIUNKIAI
  Gretimos vietovės:
GRIGIŠKIS (GRIGIŠKIAI) | JUODŽGALYS | LAITELIAI | MALDEIKIAI | PELYŠĖLĖS II | PIENAGALYS |

2022-06-28   |   Spausdinti

Kaimas Viešintų seniūnijoje už 7 kilometrų į pietvakarius nuo Viešintų. Ribojasi su Grigiškio, Juodžgalio, Pienagalio, Pelyšėlių II, Maldeikių ir Laitelių kaimais. Kaime išteka upeliai Braizgė (Grieža) – Šventosios dešinysis intakas ir Pelyša – Viešintos kairysis intakas. Šiauriniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Šilelio miško.

Yra 3 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Viešintėlių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui.

Čiunkiai (Ciunki, Cianki) minimi Ukmergės pavieto seniūnijų inventoriuose 1765 ir 1773 metais. Kaimas tuo metu priklausė Anykščių seniūnijos Laičių vaitijai, kurios vaitu buvo šiame kaime gyvenęs Tomas Rudika. 1765 m. činšiniame kaime buvo 10 sodybų ir užusienis, visi savininkai mokėjo Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui atitinkamus mokesčius auksiniais: Tomo Lapeikio (82 auksinius), Kazimiero Grigaliūno (20), Baltramiejaus Strolios (60), Jurgio Žvirblio (62), Kazimiero Motiejūno (72), Juozapo Borovsko (40), Mato Radkaus (40), Jurgio Vadeikos (99), Tomo Rudikos (104), Mato Pietruškos (99) ir užusienyje – Simono Lapeikio (109).

1773 m. inventoriuje pažymėtos taip pat 10 sodybų ir užusienis: Juozapo Lapeikio, Kazimiero Grigaliūno su sūnumi Jonu; Mato Pukieno su svainiu Jonu Strolia; Jurgio Žvirblio su sūnumi Pranciškumi; Kazimiero Motiejūno su dviem sūnumis Jonu ir Juozapu; Meškausko (Mieškovsko) su sūnumi Simonu; Jurgio Keršulio su sūnumi Jokūbu; Simono Vedeikos su sūnumi Kazimieru ir broliu Matu; Tomo Rudikos su trim sūnumis – Andrėjumi, Matu ir Juozapu; Mato Pietruškos su sūnumi Adomu ir užusienyje – Kazimiero Lapeikio su sūnumi Laurynu.

1774 m. parapijų surašyme Čiunkiai nėra minimi, nors pagal kitus dokumentus tuo metu priklausė Anykščių parapijai.

1869 m. kaimas su 42 gyventojais priklausė Andrioniškio valsčiaus kaimo bendruomenei "Vasiljevskoje".

1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 104 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Čiunkių buvo ištremti į Sibirą 9 asmenys – Budreikų ir Žvirblių šeimos.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Gedimino pilis", vėliau priklausė "Draugystės keliu", Andrioniškio kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Čiunkių kaimo ir gretimose teritorijose UAB "Vašuokėnų vėjas" 2022 m. pradėjo rengtis vėjo jėgainių parko statyboms.

Priklauso Viešintų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, likę keletas kapų, antkapinių akmeninių kryžių.

Vandos Strolaitės-Zinienės iniciatyva buvo sudarytas ir išleistas kraštotyros rinkinys apie šio kaimo gyventojus "Čiunkių versmė : prisiminimai apie Maldaikių šeimos gyvenimą" (2013 m.).

Čiunkiuose 1925 m. gimė inžinierius statybininkas Aloyzas Maldaikis.