Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Alytė OBELEVIČIENĖ
2023-01-15

Vardas: Alytė
Pavardė: OBELEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šmigelskaitė
Gimimo data: 1964-04-04
Gimimo vieta: Kampų k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, visuomenininkė


Tėvai: Stanislovas Šmigelskas (1931–2018) ir Vanda Šmigelskienė (1931–2007). Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais, buvo vidurinioji. Broliai: Rimantas Šmigelskas (1960–2020) – informacinių technologijų specialistas ir Vidmantas Šmigelskas (g. 1971 m.) – žurnalistas, publicistas.

1971–1982 m. mokėsi Balninkų (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje. 1982–1986 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojos išsilavinimą.

1986–1988 m. A. Obelevičienė dirbo Dapkūniškių (Molėtų r.) pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1988 m. ji gyvena Traupyje (Anykščių r.) ir dirba Anykščių rajono švietimo įstaigose.

1988–1994 m. ji buvo Traupio nepilnosios vidurinės mokyklos, 1994–2002 m. – Traupio devynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja.

2002–2020 m. A. Obelevičienė dirbo Traupio pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, kol ši mokykla buvo uždaryta. Nuo 1999 m. ji buvo pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

2020–2022 m. ji buvo Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro Traupio pradinio skyriaus pradinių klasių mokytoja, nuo 2022 m., kai šis skyrius buvo uždarytas, dirba Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2018 m. iki šiol A. Obelevičienė yra Traupio bendruomenės pirmininkė.

Ištekėjusi, vyras Sigutis Obelevičius (g. 1959 m.) – pedagogas biologijos mokytojas ekspertas, politikas, savivaldos organizatorius, vadovas. Dukterys Sigita Obelevičiūtė-Pivorienė (g. 1986 m.) – viešųjų ryšių specialistė, žurnalistė, ir Ginta Obelevičiūtė (g. 1987 m.) – dailininkė, dailės pedagogė, sūnūs Mindaugas Obelevičius (g. 1989 m.) – pedagogas lituanistas ir Žygimantas Obelevičius (g. 1992 m.) – pedagogas biologas, gamtos fotografas.