Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Žygintas VESELKA
2014-08-18

Vardas: Žygintas
Pavardė: VESELKA
Gimimo data: 1949-03-09
Gimimo vieta: Kaunas

Trumpai:
Kunigas, visuomenininkas


1982 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1982 m. birželio 6 d. Kauno arkikatedroje vyskupas Liudvikas Povilonis Ž. Veselką įšventino kunigu.

Nuo 1986 m. birželio 19 d. iki 1998 m. Ž. Veselka buvo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijos klebonas ir Užunvėžių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas.

Gyvendamas ir tarnaudamas Kurkliuose, jis aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo renginiuose, buvo Kurklių Sąjūdžio rėmimo grupės pirmininkas. 1989–1991 m. Ž. Veselka vienintelis iš Anykščių rajono dvasininkų buvo išrinktas Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos nariu.

1990 m. rudenį jis atnaujino tikybos pamokas Kurklių mokykloje ir iki 1998 m. buvo tikybos mokytojas.

1998–1999 m. jis buvo Vandžiogalos (Kauno r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

1999–2006 m. Ž. Veselka buvo Babtų (Kauno r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, kartu aptarnavo ir Panevėžiuko (Kauno r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją bei Muniškių (Kauno r.) Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią.

Nuo 2006 m. gegužės 26 d. Ž. Veselka yra Butkiškės (Raseinių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, kartu aptarnauja ir Juodaičių (Jurbarko r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapiją.