Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Bronius ILGUTIS
2016-09-15

Vardas: Bronius
Pavardė: ILGUTIS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Kirvis
Gimimo data: 1920-00-00
Gimimo vieta: Skiemonių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvai: Jonas Ilgutis ir Julijona Sriubaitė-Ilgutienė – smulkūs ūkininkai, turėjo 13 hektarų žemės. Šeimoje augino 7 vaikus. Broliai: Jonas Ilgutis – žuvo mobilizuotas į sovietinę kariuomenę Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Alfonsas Ilgutis (g. 1927 m.) – dainininkas, emigrantas JAV, gyvena Niujorke, sesuo Monika. 

1944 m. B. Ilgutis slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietinę kariuomenę, bet buvo sugautas, dalyvavo karo fronte. Iš ten pabėgęs, jis grįžo į gimtinę ir išėjo partizanauti.

1944–1945 m. B. Ilgutis-Kirvis buvo Lietuvos Laisvės Armijos Kirvio būrio vadas.

Žuvo 1945 m. liepos 12 d. Kudoriškio miške (Anykščių r.) kartu su penkiais kitais Kirvio būrio partizanais. Palaikai buvo laikomi Skiemonių miestelio aikštėje, vėliau užkasti prie Skiemonių kapinių tvoros.

1989 m. gegužės 13 d. B. Ilgučio ir kitų partizanų palaikai buvo perlaidoti Skiemonių naujosiose kapinėse. Bendrą kapavietę ženklina akmeninė stela – žuvusiems 1945–1954 m. skirtas memorialas. Partizanų kapas nuo 2000 m. yra Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro objektas – laidojimo vieta (kodas L1005).

Kudoriškio kaime prie kelio į Remeikius pastatytas monumentas – metalinis kryžius ant postamento, sumūryto iš lauko akmenų. Jis žymi vietą, kur 1945 m. liepos 12 dieną išduoti žuvo penki Kirvio būrio partizanai ir jų vadas. Postamente įmūryta šlifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "Žuvę / šiuose laukuose 1945.07.12. / "Kirvio" būrio / partizanai: /  Bronius Ilgutis – / "Kirvis" būrio vadas. / Jonas Bobelis. / Jonas Drazdūnas. / Vytautas Grigas. / Antanas Grigas. / Jonas Juknevičius."