Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Regina DRŪSIENĖ
2021-06-01

Vardas: Regina
Pavardė: DRŪSIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rudžianskaitė
Gimimo data: 1958-11-01
Gimimo vieta: Lygainių k. (Kauno r.)

Trumpai:
Pedagogė matematikos mokytoja, vadovė


Tėvai: Antanas Algirdas Rudžianskas (1932–2021) – buhalteris ir Marijona Rudžianskienė (1931–2018) – žemdirbė. Augo su jaunesniuoju broliu.

1966–1969 m. mokėsi Vosiškių (Kauno r.) pradinėje mokykloje, 1969–1970 m. – Varekonių (Kauno r.) pradinėje mokykloje, 1970–1977 m. baigė Babtų (Kauno r.) vidurinę mokyklą (dabar – Babtų gimnazija). 1977–1982 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete, įgijo matematikos dėstytojos specialybę.

Nuo 1982 m. R. Drūsienė gyvena Anykščiuose ir dirba Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje (dabar – Jono Biliūno gimnazija).

1982–1986 m. ji buvo šios mokyklos matematikos mokytoja, 1986–2005 m. – direktoriaus pavaduotoja.

Nuo 2005 m. iki šiol R. Drūsienė yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė, šios gimnazijos mokytojų tarybos pirmininkė.

Ji yra matematikos mokytoja metodininkė, turi II vadybinę kategoriją. R. Drūsienė taip pat yra vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė (nuo 2003 m.) ir vadybos ekspertė (nuo 2006 m.).

R. Drūsienės iniciatyva buvo pradėtas intensyvus Anykščių Jono Biliūno gimnazijos patalpų renovavimas ir modernizavimas, atnaujintos renginių ir sporto salės. Ji pradėjo gimnazijoje naują tradiciją rengti labdaros spektaklius ir taip rinkti lėšas sunkiausiai pragyvenantiems moksleiviams remti. Direktorė įdiegė šioje švietimo įstaigoje moksleivių saugumo priemonių sistemą.

2016–2019 m. ji buvo Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narė.

Laisvalaikį mėgsta praleisti drauge su savo šeima.

Ištekėjusi, vyras Algis Drūsys (g. 1962 m.) – pedagogas ir sporto organizatorius. Vaikai: Auksė Drūsytė-Žukauskienė (g. 1989 m.) – matematikė, duomenų analitikė, ir Jaunius Drūsys (g. 1995 m.) – sportininkas slidininkas.