Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Antanas BANĖNAS
2017-02-10

Vardas: Antanas
Pavardė: BANĖNAS
Gimimo data: 1897-02-02
Gimimo vieta: Užunvėžių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kariškis pulkininkas, inžinierius energetikas


Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1897 m. vasario 15 d.

Broliai: Jonas Banėnas – verslininkas matininkas, hidroenergetikas, ir Juozas Banėnas – emigrantas JAV. Sūnėnas (brolio Jono sūnus) Jonas Banėnas (g. 1941 m.) – inžinierius geologas.

1919 m. birželio 6 d. A. Banėnas buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.  

1919–1922 m. jis tarnavo Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Technikos skyriuje, 1922–1926 m. buvo Generalinio štabo Ryšių skyriaus viršininkas.

Kaip profesionalus kariškis jis studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) politechnikos institute, 1923–1924 m. tęsė studijas Lietuvos universitete Kaune, 1924–1925 m. – Paryžiaus (Prancūzija) aukštojoje elektrotechnikos mokykloje, įgijo elektrotechnikos inžinieriaus išsilavinimą.
 
Baigęs studijas, 1926–1932 m. A. Banėnas dėstė elektrotechniką Aukštuosiuose karo technikos kursuose, 1933–1940 m. – karo technikos daliniuose. 1935–1940 m. jis buvo Karo technikos valdybos Tyrimų komisijos pirmininkas. 1935 m. jam buvo suteiktas pulkininko karinis laipsnis.

A. Banėnas buvo Lietuvos Respublikos Energijos komiteto narys (iki 1940 m.), rengė Lietuvos elektrifikavimo planą.

Nuo jaunystės domėdamasis hidroenergetika, 1923 m. jis tyrė Nemuno kilpos aukščiau Birštono hidroenergijos panaudojimo "tunelio" variantą.

Netoli savo gimtinės, Kurklių valsčiaus Gabrėlų kaime, prie Nevėžos upelės, 1936–1937 m. jis pastatė ir paleido pirmąją Nepriklausomoje Lietuvoje pradėjusią veikti automatinę hidroelektrinę –45 kW galios 5,5 metro kritimo, su žemės pylimu. A. Banėnas buvo šios elektrinės statybos vadovas. 1936 m. pabaigoje netoli elektrinės jo iniciatyva buvo pastatytas ir elektrinis ūkinis malūnas su nedidele lentpjūve.

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu 1940 m. rugsėjo 11 d. A. Banėnas buvo paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso ryšių viršininku, bet 1940 m. pabaigoje išleistas į atsargą. Pasitraukęs iš karinės tarnybos, 1940–1941 m. jis dirbo Rėkyvos (Šiaulių r.) elektros jėgainės prižiūrėtoju, 1941–1944 m. buvo Ukmergės elektros stoties viršininkas.

1944 m. A. Banėnas pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. 1949 m. jis gyveno Filadelfijoje (Philadelphia, Pensilvanijos valstija), nuo 1950 m. iki senatvės – Detroite (Mičigano valstija). Amerikoje jis dirbo architektūros bendrovėse, projektuodamas elektros įrenginius įvairiems pastatams.

A. Banėnas buvo ateitininkas, Lietuvių karių veteranų sąjungos "Ramovė" Detroito skyriaus narys, keletą metų iki 1963 m. – šio skyriaus valdybos narys ir pirmininkas.

Susirgęs nuo 1975 m. pavasario jis įsikūrė Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namuose Putname (Konektikuto valstija, JAV), kur buvo slaugomas.

Nepriklausomoje Lietuvoje A. Banėnas buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu – Karininko kryžiumi (1928 m.) ir Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu – Komandoro kryžiumi (1935 m.).

Mirė 1979 m. kovo 11 d. Putname (Konektikuto valstija, JAV). Palaidotas Putnamo Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse.

A. Banėno gyvenimas ir veikla pristatoma tęstinio leidinio "Lietuvos energetika" 6-ajame tome "Lietuvos energetika iki 1944 m." (2017 m.).