Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Genė STAPULIONIENĖ
2016-06-25

Vardas: Genė
Pavardė: STAPULIONIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vanagaitė, Gene Stapulionis
Gimimo data: 1912-03-09
Gimimo vieta: Kavarskas (Anykščių r.)

Trumpai:
Gydytoja odontologė


Seneliai: Motiejus Pivoras (1841–1911) ir Ona Banelytė-Pivorienė (1847–1897) – Kavarsko žemdirbiai ūkininkai. Tėvai: Jonas Vanagas (1884–1946) iš Vėjeliškių – žemdirbys ūkininkas, visuomenininkas, tremtinys, miręs tremtyje, ir Apolonija Pivoraitė-Vanagienė (1888–1972) – žemdirbė, visuomenininkė, tremtinė. Augo septynių vaikų šeimoje su penkiomis seserimis ir broliu, buvo vyriausia. Seserys ir brolis: Marija Vanagaitė-Petraitienė (1913–?) – pedagogė, dvynės Ona Vanagaitė (1920–?)  – siuvėja ir Valerija Vanagaitė (1921–1942) – susirgusi mirė jaunystėje, Apolonija Vanagaitė-Petrulienė (1921–1996) – tremtinė, žemės ūkio darbininkė, Jonas Vanagas (g. 1921 m.) – inžinierius architektas ir Birutė Vanagaitė-Jankauskienė (1928–2014) – pedagogė, kraštotyrininkė, tremtinė. Sesuo Emilija Vanagaitė (1914–1945) mirė kūdikystėje, brolis Vytautas Vanagas (1924–1934) žuvo vaikystėje.

1930 m. baigė Ukmergės gimnaziją. 1930–1935 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos skyriuje, įgijo gydytojos odontologės išsilavinimą.

1936–1944 m. G. Stapulionienė gyveno Ukmergėje ir Panevėžyje, vertėsi privačia gydytojos odontologės praktika.

1944 m. vasarą G. Stapulionienė su vyru pasitraukė į Vokietiją, gyveno ir dirbo pabėgėlių stovykloje Kaselyje (Kassel) dantų gydytoja. 

1949 m. pavasarį, tetos Anastazijos Pivoraitės-Sabulienės (1884–1959) pakviesta, ji su vyru išvyko į JAV ir apsigyveno Bostone (Masačiusetso valstija), kur liko iki gyvenimo pabaigos. Iš pradžių ji dirbo fizinį darbą, paskui 1949–1950 m. – Forsaito (Forsyth) vaikų dantų klinikoje medike.

Vyrui finansuojant studijas, 1950–1952 m. G. Stapulionienė baigė Tuftso universiteto Dantų medicinos skyrių Bostone, įgijo dantų gydytojos – medicinos daktarės kvalifikaciją, buvo pirmoji ir vienintelė lietuvė dantų gydytoja Bostone.

1952–1978 m. ji vertėsi privačia gydytojos odontologės praktika Bostone, priklausė Amerikos dantų gydytojų draugijai. Ji rėmė ir palaikė ištremtus ir sovietinės valdžios persekiojamus artimuosius.

Ištekėjo 1936 m. Vidiškių (Ukmergės r.) bažnyčioje, vyras Antanas Stapulionis (1893–1978) iš Gustonių (Pasvalio r.) – kariškis, pulkininkas leitenantas, Vyties Kryžiaus kavalierius. Liko našlė.

Mirė 2005 m. vasario 17 d. Midlesekse (Masačiusetso valstija, JAV).