Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Liuda LIAUDANSKAITĖ
2021-10-25

Vardas: Liuda
Pavardė: LIAUDANSKAITĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vyšniauskienė
Gimimo data: 1958-04-08
Gimimo vieta: Klaipėda

Trumpai:
Dailininkė tapytoja, dailės pedagogė


1979 m. baigė studijas Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos kultūros fakultetuose, įgijo dizainerės išsilavinimą.

1979–1992 m. L. Liaudanskaitė-Vyšniauskienė gyveno, dirbo ir kūrė Anykščiuose.

1979–1985 m. ji dirbo Anykščių kultūros rūmuose dailininke apipavidalintoja, sukūrė dekoracijas spektakliams P. Vaičiūno "Patriotai", V. Aleno "Mirtis", S. Mrožeko "Tango", A. Vienuolio "Prieblandoje" (1985 m.) ir kitiems.

1985–1992 m. L. Vyšniauskienė buvo Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus dailininkė.

1989 m. Anykščiuose ji pradėjo tapyti akvarele ir eksponuoti pirmiausia natiurmortus su gėlėmis ir Aukštaitijos peizažus. 1992 m. Anykščiuose buvo surengta pirmoji jos akvarelių personalinė paroda.

1992 m. L. Vyšniauskienė su šeima iš Anykščių persikėlė gyventi į Kretingą. Ji tęsė studijas Klaipėdos pedagoginės kvalifikacijos kėlimo institute, įgijo dailės mokytojos kvalifikaciją.

L. Vyšniauskienė dirbo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje dailės mokytoja metodininke. Su šios gimnazijos moksleiviais ji dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, akcijose, parodose. Jos paruošti moksleiviai yra gavę diplomų, padėkos raštų, o pati L. Vyšniauskienė – padėkos raštų už moksleivių paruošimą.

Dabar ji yra viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos dailės mokytoja metodininkė.

L. Vyšniauskienė-Liaudanskaitė yra Kretingos menininkų klubo "PINX" narė (nuo 1998 m.), kuria akvarelės technika, savo kūrinius eksponavo klubo 10-mečio parodoje.

Ji talkina viešajai įstaigai Klounų teatro studijai "Dulidu", apipavidalindama jos spektaklius.

Nuo 1992 m. L. Vyšniauskienė-Liaudanskaitė surengė 15 personalinių parodų, kurios vyko Anykščiuose, Kretingoje, Raseiniuose, Kintuose (Šilutės r.), Šilutėje, Klaipėdoje, Plungėje.

Ji dalyvauja Žemaitijos dailininkų pleneruose, eksperimentuoja neįprastais kūrinių formatais. Savo akvarelėse subtiliomis ir švelniomis spalvomis ji perteikia kraštovaizdžio grožį, augalijos pasaulio įvairovę.

Ji taip pat dalyvavo parodose-konkursuose Nidoje, Klaipėdoje, Plungėje, Telšiuose, Vilniuje, visose tarptautinėse akvarelės parodose Klaipėdoje, taip pat Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurse "Lietuvos kelias", skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms (2005 m.).

2008 m. L. Liaudanskaitė davė amžinuosius Trečiojo pranciškonų pasauliečių (tretininkų) ordino narės įžadus.

Buvo ištekėjusi, vyras Virginijus Vyšniauskas – teatro režisierius, poetas (Liudas Pranciškus). Sūnus Liudas Vyšniauskas (g. 1984 m.) – aktorius.