Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Mečys KRASAUSKAS
2019-08-28

Vardas: Mečys
Pavardė: KRASAUSKAS
Gimimo data: 1913-03-01
Gimimo vieta: Smėlynės k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Inžinierius, visuomenininkas, mecenatas


Tėvai: Vladas Krasauskas (1873–1959) ir Aleksandra Vaičiūnaitė-Krasauskienė (1892–1964) – žemdirbiai, 1949–1959 m. tremtiniai Čeremchovo rajone (Irkutsko sritis, Rusija). Augo šešių vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem seserimis, buvo vyriausias. Broliai Emilijus Krasauskas (1918–1981) – politinis kalinys, Stasys Krasauskas (1920–?) ir Juozapas Krasauskas-Pelėnas (1924–1946) – laisvės gynėjas, Šarūno būrio partizanas, žuvęs pokario kovose, seserys Vlada Krasauskaitė-Golota (1929–2013) –  1949–1959 m. tremtinė Čeremchovo rajone (Irkutsko sritis, Rusija) ir Genovaitė Krasauskaitė-? (1932–1985) – 1949–1959 m. tremtinė Čeremchovo rajone (Irkutsko sritis, Rusija).

Užaugo Grybuliuose (Anykščių r.), kur persikėlė ir įsikūrė jo tėvai.

1938 m. baigė Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikų mokyklą.

1938–1944 m. M. Krasauskas dirbo Žemės tvarkymo departamente, buvo Kretingos apskrities melioracijos skyriaus vedėjas.

1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, 1944–1950 m. gyveno Vokietijoje, Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje.

M. Krasauskas kartu su kitais entuziastais šioje stovykloje 1945–1946 m. įkūrė "Dainavos" ansamblį ir buvo jo vicepirmininkas.

1950 m. jis persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje (Ilinojaus valstija) ir dirbo inžinieriumi.

Išėjęs į pensiją, M. Krasauskas 1978 m. persikėlė gyventi į Pietų Pasadeną (South Pasadena, Floridos valstija).

Jis vadovavo JAV Lietuvių bendruomenės apylinkei, buvo Lietuvių klubo Sent Pitersbergo (St. Petersburg Beache, Floridos valstija) narys ir vienas iš vadovų, Šv. Kazimiero misijos narys.

M. Krasauskas išgarsėjo kaip mecenatas, jis rėmė Lietuvių fondą, Religinės šalpos organizaciją, Lietuvos vaikų namus, Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje. M. Krasauskas buvo ir mėnesinio kultūros žurnalo "Aidai" rėmėjas ir garbės prenumeratorius.

Pagerbdamas savo tėvų atminimą, M. Krasauskas skyrė finansinę paramą – 1000 JAV dolerių – Troškūnų vienuolynui atstatyti (1992 m.).

Laisvalaikiu žaisdavo golfą, buvo laikomas itin patyrusiu žaidėju.

Vedė 1938 m., žmona Elena Krasauskienė-Helen Krasauskas (1917–2012) – visuomenininkė ir mecenatė.

Mirė 2004 m. spalio 29 d. Pietų Pasadenoje (Floridos valstija, JAV). Palaidotas Sent Pitersbergo Memorial Park kapinėse šeimos kapavietėje.