GAIDAMIŠKIAI
  Gretimos vietovės:
DOBILYNĖ (viensėdis) | GEČIONYS (Skiemonių) | NARKIŠKIS |

2020-12-06   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 14 kilometrų į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Gečionių, Legeniškio, Dobilynės, Narkiškio kaimais, įsikūręs šalia vieškelio Trumbatiškis–Gečionys.

Negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

1923 m. kaime buvo 5 sodybos – 38 gyventojai. Gaidamiškių kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gaidamiškių buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Darbo didvyrio" kolūkį, 1951–1975 m. priklausė P. Cvirkos, 1975–1992 m. – M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiui, kol šis ūkis iširo. 1951–1975 m. Gaidamiškiai buvo P. Cvirkos kolūkio centrinė gyvenvietė.

Priklausė Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos "Jasnagurka", neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Gaidamiškių kaimas įamžintas meniniu akcentu Mačionių kaimo bendruomenės Mačionyse įrengtame Išnykusių kaimų atminties parke (2020 m.).