DOBILYNĖS viensėdis
  Gretimos vietovės:
KIRKĖNAI | RUKŠIŠKIAI |

2018-12-02   |   Spausdinti

 Viensėdis už 10 kilometrų į pietus nuo Debeikių. Ribojasi su Grūdeliškio, Gečionių, Gaidamiškių ir Katlėriškių kaimais.  

 Yra 1 sodyba – 1 gyventojas (2001 ir 2011 m.). Priklauso Aušros seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. Dobilynės I viensėdyje buvo 1 sodyba, 10 gyventojų, Dobilynės II viensėdyje (Butviškio palivarke) – 2 sodybos, 40 gyventojų, Dobilynės III viensėdyje – 1 sodyba, 9 gyventojai. 1934 m. buvo vykdoma Dobilynės palivarko parceliacija, tuomet palivarkui priklausė 117,83 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Dobilynės viensėdžio buvo ištremti į Sibirą 6 asmenys.

1949 m. balandžio 2 d. viensėdžiai buvo įjungti į Žemaitės kolūkį, vėliau priklausė "Auksinės varpos", "Už taiką" kolūkiams, kol 1991 m. ūkis iširo.

Priklauso Debeikių parapijai. Kapinių nebuvo.

Dobilynėje 1929 m. gimė pedagogas ir psichologas Romualdas Paliokas, 1931 m. – pedagogas, laisvės gynėjas Vytautas Paliokas.