GURAPOLIS
  Gretimos vietovės:
ATKOČIŠKĖS | MILŽINKAPIS | TRAINELIŠKIS | VOVERSYS |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 9 kilometrų į pietryčius nuo Skiemonių, 0,8 kilometro į šiaurės rytus nuo kelio Skiemonys–Žibėčiai. Ribojasi su Voversių ir Traineliškio kaimais, Milžinkapio ir Atkočiškių viensėdžiais, Molėtų rajono Žibėčių II kaimu.

Yra 2 sodybos – 1 gyventojas (2000 m.), kaimas liko negyvenamas (2001 ir 2011 m.).

1908 m. Skiemonių parapijos kaimų sąraše minimas Gurapolio dvaras. Dvaro savininkai buvo Kurminai. Dvarininkas Tadas Kurminas buvo gydytojas, vertęsis liaudies medicina.

1923 m. dvare buvo 1 sodyba – 24 gyventojai. 1926 m. buvo vykdoma Gurapolio dvaro bei Remeikių palivarko žemių parceliacija, tuomet dvarui bei palivarkui priklausė 263,52 ha žemės. Mirus ponui T. Kurminui, dvarą valdė jo žmona Paulina Kurminienė su 2 sūnumis, tuomet jie turėjo tik 81,02 ha žemės. Nacionalizavus žemę, ji buvo išdalinta vietiniams gyventojams bei savanoriams.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Gurapolio niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. 1945 m. balandžio 26 d. laisvės gynėjai prie Gurapolio kaimo surengė pasalą ir nukovė keturis Skiemonių skrebus.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Naujo kaimo" kolūkį, vėliau priklausė "Kibirkšties", Skiemonių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Skiemonių parapijai. Senosios kaimo kapinės, vadinamos Milžinkapiu, nenaudojamos. Laidojimo ženklų nelikę.

Išlikęs buvusio dvaro akmenų mūro ūkinis pastatas bei paskiri parko medžiai, tvenkinys.

Gurapolyje 1950 m. gimė kunigas, poetas Edmundas Rinkevičius.