IGNOTIŠKIS
  Gretimos vietovės:
MARGIAI (Anykščių) | MAŽELIAI (Kavarsko) | NAUJOKAI | SIRVYDAI | VARNELIAI |

2013-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Varnelių, Margių, Sirvydų, Naujokų ir Maželių kaimais. Vakariniu kaimo pakraščiu teka upelė Šunykšta – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 1 sodyba – 2 gyventojai (2001 m.), 1 gyventojas (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kauno gubernijos dvarų savininkų sąraše minima, kad 1853 m. Ignotiškio dvarelis su 22 baudžiauninkais priklauso Juozapui Zarembai ir Gertrūdai Zarembienei. Netrukus dvarelį nusipirko Puodžiūnai, valdę jį iki XX a. pradžios, vėliau jis per santuoką perėjo Žėboms.

1923 m. Ignotiškio palivarke buvo 1 sodyba – 9 gyventojai. 1923 m. taip pat buvo minimi Ignotiškio viensėdžiai: I viensėdis – 1 sodyba, 5 gyventojai, II viensėdis – 1 sodyba, 4 gyventojai, III viensėdis – 1 sodyba, 8 gyventojai. Ignotiškio palivarko savininkė Elena Žėbienė valdė 95,85 ha žemės. Kaime veikė grietinės nugriebimo punktas.

1949 m. spalio 5 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pirmyn", vėliau priklausė "Pergalės", "Gintaro" kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Išlikęs Ignotiškio palivarko gyvenamasis namas, mūrinė ledainė (rūsys). Sodyboje auga seni lapuočiai medžiai, yra sodas, tvenkinys.

Buvusiame palivarke šeimininkauja giminės ūkį istorinėje vietoje atkūręs Juozapas Rimantas Žėba.