SIRVYDAI
  Gretimos vietovės:
DABUŽĖLIAI | DABUŽIAI | IGNOTIŠKIS | KONCEVICIŠKIAI | MARGIAI (Kavarsko) | NAUJOKAI | ZARUMBIŠKIS |

2023-03-08   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6,5 km į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Naujokų, Margių, Dabužių, Dabužėlių, Ignotiškio kaimais, Zarumbiškio ir Konceviciškių viensėdžiais. Į vakarus nuo kaimo driekiasi Dabužių miškas.

Yra 5 sodybos – 11 gyventojų (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Dabužių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo pavardės Sirvydas. XVII a. antrojoje pusėje minimas Sirvydų Dabužių dvaras, 1680 m. buvo nustatinėjama riba tarp Dabužinskių ir Sirvydų valdų. Sirvydams dvaras priklausė ir XVIII a., dėl jos žemių vis ginčydavosi paveldėtojai. 1773 m. Sirvydų dvarą valdė Ukmergės pavieto sargybininkas Petras Sirvydas.

XIX a. pabaigoje Sirvyduose veikė slapta lietuviška daraktorinė mokykla – iš pradžių Zabielos sodyboje, vėliau pas Sudeikį. Vaikus mokė Lebedis ir Klivickaitė.

1923 m. kaime buvo 26 sodybos – 126 gyventojai. Apie 1930 m. kaimą nusiaubė žaibo įžiebtas gaisras, sudegė daugiau kaip pusė sodybų, tik kai kurios jų buvo atstatytos. 1937 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 159,75 ha žemės. Sirvydų kaime veikė grietinės nugriebimo punktas, buvo karčema.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sirvydų buvo ištremtas į Sibirą vienas žmogus.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į "Bangos" kolūkį, vėliau priklausė "Gintaro", Dabužių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Dabužių parapijai. Kapinių nebuvo.

1989 m. liepos 15 d. Sirvyduose mokytojo Antano Šleikaus iniciatyva buvo surengtas pirmasis šio kaimo kraštiečių sambūris, vėliau vyko dar keletas sambūrių, kol tradicija nutrūko.

Sirvyduose apie 1579 m. gimė lietuvių raštijos pradininkas, leksikografas Konstantinas Sirvydas, 1906 m. – pedagogė pradinių klasių mokytoja ir tremtinė Kazimiera Žukauskaitė-Šukienė, 1908 m. – pedagogas ir visuomenininkas Jonas Stepukas, 1933 m. – pedagogas ir literatas Antanas Šleikus.

Sirvydų kaime, menamoje K. Sirvydo gimtosios sodybos vietoje, 1988 m. buvo pastatytas paminklas (autorius – skulptorius Jonas Žukas), bet po kiek laiko jis buvo suniokotas ir 2008 m. pakeistas rieduliu su užrašu metalinėmis raidėmis: "Šiame Sirvydų kaime / 1579 m. gimė lietuvių raštijos pradininkas / Konstantinas Sirvydas". Teksto raidėms nubyrėjus, užrašas 2015 m. atnaujintas – iškaltas prie riedulio pritvirtintoje šlifuotoje akmens plokštėje: "Šiame Sirvydų kaime 1579 m. / gimė lietuvių raštijos pradininkas / Konstantinas Sirvydas". Senasis paminklas 2009 m. restauruotas ir pastatytas Dabužių bažnyčios šventoriuje. 2013–2018 m. Šleikų sodyboje veikė privatus Konstantino Sirvydo muziejus, kurį įkūrė ir iki gyvenimo pabaigos globojo Antanas Šleikus (1933–2018).