KALVELIAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
GUDIŠKIAI | NAUJAŪLYTIS | SMULKIS |

2013-11-24   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 12,5 kilometro į šiaurės rytus nuo Skiemonių. Ribojasi su Gudiškių, Naujaūlyčio, Smulkio ir Utenos rajono Žvirinkos viensėdžiu bei Leliūnų kaimu ir Leliūnų miesteliu. Kaimą kerta magistralinis Kauno–Zarasų kelias, per jį teka upelis Versmynas.

Yra 4 sodybos – 4 gyventojai (2001 m.), 8 gyventojai (2011 m). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kalveliai (Kalwele) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 1929 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 219,9 ha žemės.

Kaime veikė Pavasarininkų organizacija, rengdavo įvairius vakarėlius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Kalvelių buvo ištremta į Sibirą 1 šeima.

1949 m. kaimas įjungtas į "Vienybės" kolūkį, vėliau priklausė "Kolektyvinio darbo", M. Melnikaitės, Mačionių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Kapinių nebuvo.