LAUKAGALĖLIAI
  Gretimos vietovės:
BEČERNINKAI | JUOSTININKAI | SKAMAROKAI |

2013-11-22   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 11 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Ribojasi su Bečerninkų ir Juostininkų kaimais. Įsikūręs į šiaurę nuo krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Žuvininkų miško.

Yra 1 sodyba – negyvenamas kaimas (2001 ir 2011 m.).

Apie 1939 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Laukagalėlių buvo ištremti į Sibirą 2 asmenys.

Apie 1950 m. kaimas buvo įjungtas į "Tarybinės juostos" kolūkį, vėliau priklausė K. Štaro, Vaidlonių kolūkiui, kol šis ūkis 1992 m. iširo.

Priklausė Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.