MAŽELIAI (Andrioniškio)
  Gretimos vietovės:
GIRELĖ (Andrioniškio) | KAUPINIŠKIAI | KREPŠIAGALYS | LATAVA | PASMODAI | PENIANKAI (Andrioniškio) |

2013-12-12   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 4 kilometrų į pietus nuo Andrioniškio. Ribojasi su Pasmodų, Latavos, Krepšiagalio ir Peniankų kaimais, Girelės ir Kaupiniškių viensėdžiais. Įsikūręs tarp krašto kelio Anykščiai–Panevėžys ir nuo jo ties Pagoje atsišakojančio kelio į Kupiškį. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelis Biebė, šiauriniu – Latava, abu – Šventosios dešinieji intakai. Šiauriniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie Latavos miško.

Yra 4 sodybos – 7 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Pasmodų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 30 gyventojų. 1934 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 116,94 ha žemės.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Maželių buvo ištremtos į Sibirą 2 šeimos.

1949 m. rugsėjį kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Palanga", vėliau priklausė "Paryžiaus komunos", Andrioniškio kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Andrioniškio parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Maželiuose 1911 m. gimė chemikas mokslininkas Anicetas Kaušpėdas.