MAŽIONYS
  Gretimos vietovės:
DAUGĖLIŠKIAI | GEČIONYS (Troškūnų) | GURSKAI | KALNUOČIAI (Troškūnų) | RUDŽIONYS | SAMANAI |

2020-07-10   |   Spausdinti

Kaimas Troškūnų seniūnijoje už 6 kilometrų į rytus nuo Troškūnų. Ribojasi su Rudžionių, Gurskų ir Kalnuočių kaimais, Gečionių, Daugėliškių ir Samanų viensėdžiais. Įsikūręs į šiaurę nuo krašto kelio Anykščiai–Panevėžys. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upelis Gaižupis – Juostos dešinysis intakas, čia yra jo ištakos.

Yra 8 sodybos – 27 gyventojai (2001 m.), 28 gyventojai (2011 m.). Priklauso Smėlynės seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1789 m. balandžio 22 d. sudarytame Troškūnų parapijai priklausančių dvarų, bajorkaimių, kaimelių generaliniame rejestre minimi ir Mažionys. 1923 m. kaime buvo 15 sodybų – 72 gyventojai. 1923 m. taip pat minimi Mažionių II viensėdžiai – 8 sodybos, 33 gyventojai. 1925 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 209,435 ha žemės.

Kaime veikė Pavasarininkų organizacija, rengdavo susirinkimus, gegužines.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Mažionių buvo ištremti į Sibirą 5 asmenys.

Nuo 1944 m. iki 1963 m. sausio 12 d. veikė Anykščių apskrities Troškūnų valsčiaus (vėliau – Troškūnų, Anykščių rajono) Mažionių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Latavos apylinkės.

1949 m. kaimas buvo įjungtas į M. Melnikaitės kolūkį, vėliau priklausė "Pirmūno", 1953-1960 m. – "Pažangos" kolūkiams, Troškūnų tarybiniam ūkiui, iki 1992 m. – "Aukštakalnio" kolūkiui, kol šis iširo.

Priklauso Troškūnų parapijai. Kapinių nebuvo.

Mažionyse 1927 m. gimė chemikas technologas ir energetikas Antanas Gaidamavičius.