MAGYLAI, Mogylai
  Gretimos vietovės:
BERŽONIŠKIS | LAŠINIAI | PLIKIŠKIAI | SEDEIKIAI |

2023-09-18   |   Spausdinti

Kaimas Andrioniškio seniūnijoje už 6 kilometrų į šiaurės rytus nuo Andrioniškio. Įsikūręs Šventosios upės kairiajame krante. Ribojasi su Lašinių ir Beržoniškio kaimais, kitapus Šventosios – Plikiškių ir Sedeikių kaimais. Kaimą kerta kelias, vedantis nuo Sedeikių į smėlio karjerą Ramuldavos girioje.

Yra 8 sodybos – 5 gyventojai (2001 m.), 4 gyventojai (2011 m.). Priklauso Sedeikių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilo nuo pavardės Mogyla. Dauguma gyventojų čia buvo Mogylai ar Magylai.

1923 m. kaime buvo 16 sodybų – 75 gyventojai. 1935 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet 161,70 ha žemės padalinta 16 savininkų.

1946 m. buvo nužudyta Vinco Mogylos šeima – vyras, žmona bei sūnus, liko tik 1,5 metų amžiaus jaunėlis sūnus.

Nuo 1944 m. iki 1954 m. gegužės 25 d. veikė Anykščių apskrities Anykščių valsčiaus Mogylų apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Ramaškonių apylinkės.

1949 m. kaime buvo sukurtas A. Puškino kolūkis, jo pirmuoju pirmininku dirbo Jurgis Skadas. Vėliau kaimas priklausė J. Biliūno kolūkiui, nuo 1976 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. buvo likviduotas.

1989 m. per kaimą buvo nutiestas naujas asfaltuotas kelias, vedęs iš Kupiškio į smėlio-žvyro karjerą Ramuldavos girioje, pastatytas naujas gelžbetoninis tiltas per Šventąją. XXI a. pradžioje baigus karjero eksploatavimą, dabar kelias likęs mažiau naudojamas.

Priklauso Inkūnų parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Regioninės reikšmės kultūros vertybių registro objektas archeologijos paminklas (AR92) Magylų senkapis (objekto kodas 1883), vadinamas Milžinkapiais, yra apie 0,2 km į pietus nuo kaimo sodybų, apie 0,4 km į pietryčius nuo Šventosios, miške. XX a. pirmojoje pusėje jis kasinėtas vietinių gyventojų, tada buvo rasta metalinių dirbinių, keramikos fragmentų, žmonių kaulų.

Magylų kaime XXI a. pradžioje veikė D. ir T. Taurelių šeimos kaimo turizmo sodyba, kol savo veiklą nutraukė. Magyluose yra menininkų Sondeckių šeimos sodyba, joje nuo 2015 m. rengiamos vasaros muzikos šventės, kuriose profesionalūs muzikantai koncertuoja kartu su aplinkinių vietovių vaikais.

Magyluose 1924 m. gimė laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas Vytautas Magyla-Vairas.