MOLIAKALNIS (Kurklių)
  Gretimos vietovės:
BURIA | DIDŽIAKAIMIS | KOLONIJA | KURKLĖ | KURKLIAI |

2023-12-27   |   Spausdinti

Kaimas Kurklių seniūnijoje už 2 kilometrų į pietus nuo Kurklių. Įsikūręs abipus kelio Kurkliai–Didžiakaimis į šiaurę nuo magistralinio kelio Kaunas–Zarasai. Ribojasi su Kurklių miesteliu, Didžiakaimio, Burios ir Kolonijos kaimais, Kurklės viensėdžiu. Per kaimą teka upelis Kurklė – Virintos kairysis intakas.

Yra 5 sodybos – 5 gyventojai (2001 m.), 3 gyventojai (2011 m.). Priklauso Kurklių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Manoma, jog kalvos viršūnėje įsikūrusio kaimo pavadinimas kilęs nuo molingo dirvožemio, buvusio šioje vietoje.

1923 m. kaime buvo 1 sodyba – 8 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Moliakalnio buvo ištremti į Sibirą 4 asmenys.

1949 m. balandžio 23 d. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Aušra", vėliau priklausė "Stalino keliu", Kurklių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo.

Priklauso Kurklių parapijai. Kapinių nebuvo.

1945–1989 m. Moliakalnio kaime buvo užkasti 35 Alfonso Bagdono-Aro būrio partizanų, žuvusių 1945 m. birželio 27 d. per kautynes su NKVD kariuomenės daliniais prie Trakinių kaimo, palaikai. Palaikus iškasus ir juos iškilmingai perlaidojus į Kurklių naująsias kapines, toje vietoje 1989 m. pastatytas paminklinis akmeninis kryžius ir pasodinti ąžuoliukai žuvusiųjų Didžiosios Kovos apygardos būrio vado Alfonso Bagdono-Aro, Erelio ir partizanų Antano Amankevičiaus-Kiškio, Kazio Augučio, Valentino Avižos-Granito, Povilo ir Rapolo Bagdonų, Adomo ir Juozo Barkauskų, Felikso, Petro ir Vaclovo Bundinių, Jono Diečkaus, Broniaus Gylio, Broniaus Grybo-Ąžuolo, Juozo Juodenio, Povilo Kairio, Kazimiero (Kazio) ir Petro-Perkūno Kiaulevičių, Vytauto Noviko-Aido, Antano Pilecko, Igno ir Kazimiero Pilkų, Broniaus Rasiko, Petro Sereikio, Juozapo ir Simono Sėjūnų, Alfonso Simanonio, Antano Stimburio, Viktoro Šatkausko, Stasio Šepetkos, Juozo Šniuikos, Vlado Taraškevičiaus ir Antano Zabielos atminimui.