PAEŽERIAI III (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
GEČIONYS (Skiemonių) | KRIOKŠLYS | MAČIONYS | VAISIUTIŠKIS |

2016-03-23   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 13 kilometrų į šiaurę nuo Skiemonių. Ribojasi su Gečionių, Vaisiutiškio, Mačionių ir Kriokšlio kaimais. Įsikūręs rytinėje Rubikių ežero pakrantėje. Šiauriniu pakraščiu glaudžiasi prie Gečionių miško, ten teka upelis Kriokšlis – Rubikių ežero intakas, čia yra jų santaka. Per kaimą teka upelis Liudė – Rubikių ežero intakas.

Yra 1 sodyba – 3 gyventojai (2001 m.), 2 gyventojai (2011 m.). Priklauso Mačionių seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 199,49 ha žemės.

1949 m. kaimas kartu su Vaisiutiškiu buvo įjungtas į "Švyturio" kolūkį, vėliau priklausė M. Melnikaitės, pakeitus jo pavadinimą – Mačionių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Leliūnų (Utenos r.) parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Kraštotyrininkas Jonas Sriubas parengė ir išleido kraštotyros savilaidos leidinį "Paežeriai : kaimas prie Rubikių ežero" (2016 m.).

Paežeriuose 1915 m. gimė kunigas monsinjoras Klemensas Gutauskas.