PAGRAUŽIAI
  Gretimos vietovės:
BIČIONYS | BURBIŠKIS | RUBIKIAI (Senieji) |

2021-11-28   |   Spausdinti

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 6 kilometrų į pietryčius nuo Anykščių. Ribojasi su Bičionių, Rubikių ir Burbiškio kaimais. Yra abipus kelio Anykščiai–Rubikiai. Pietiniu kaimo pakraščiu teka upė Anykšta – Šventosios kairysis intakas.

Yra 13 sodybų – 31 gyventojaas (2001 m.), 10 gyventojų (2011 m.). Priklauso Burbiškio seniūnaitijai (nuo 2009 m.)

Manoma, jog kaimą Pagraužiais vadina todėl, jog čia visur prasta žemė – žvyras, arba graužai.

1923 m. kaime buvo 23 sodybos – 119 gyventojų. 1930 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 26 savininkai turėjo 201,21 ha žemės. 1932 m., kuriantis Burbiškio parapijai, kaime buvo 28 šeimos, iš kurių penkios turėjo Biliūnų pavardes.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pagraužių buvo ištremta į Sibirą 14 asmenų – Stasio Rudoko (6 asmenys), Antano Žūsino (5 asmenys) ir Povilo Žūsino (3 asmenys) šeimos.

1949 m. birželio 3 d. Pagraužių ir Burbiškio kaimuose buvo sukurtas kolūkis "Aušra". 1950 m. rugpjūčio 15 d. jis buvo įjungtas į "Pergalės" kolūkį, o nuo 1972 m. kovo 22 d. priklausė "Anykščių šilelio" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

XX a. antrojoje pusėje Pagraužių kaimo teritorijos pietinėje pusėje, besiribojančioje su Burbiškiu, išaugo kolūkinė Burbiškio gyvenvietė.

Priklausė Anykščių parapijai, nuo 1933 m. priklauso Burbiškio parapijai. Pagraužiuose nuo 1955 m. iki šiol veikia Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos maldos namai – buvusiame sodybos klojime įrengta bažnyčia. Senosios kaimo kapinės tarp Pagraužių ir Burbiškio kaimų veikia, jose laidojama.

Pagraužiuose 1928 m. gimė inžinierius Julius Meškauskas, 1960 m. – dailėtyrininkė Dalia Tarandaitė.