BAJORAI (Skiemonių)
  Gretimos vietovės:
LINKSMAKALNIS, Veseluvka | OŽIONYS | SUNGAILA |

2019-07-24   |   Spausdinti

Kaimas Skiemonių seniūnijoje už 3 kilometrų į pietus nuo Skiemonių. Įsikūręs prie Vastapo upelio, ribojasi su  Ožionių, Geniūnų, Linksmakalnio, Sungailos ir Molėtų rajono Bajorų kaimais.

Negyvenamas kaimas (2001, 2011 m.).

Bajorų kaimas 1986 m. spalio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos prezidiumo įsaku buvo išregistruotas iš gyvenamųjų vietovių registro, jo teritorija paskirstyta Linksmakalnio (vakarinė dalis) ir Geniūnų (rytinė dalis) kaimams. Išliko kaimo dalis, priklausanti Alantos seniūnijai (Molėtų r.). Minint Vietovardžių metus, 2019 m. Bajorų kaimo vardas ir istorinės ribos atkurtos Lietuvos Respublikos vietovių registro sistemoje REGIA.

1928 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 199,30 ha žemės.

Priklausė Alantos (Molėtų r.) parapijai. Kapinių nebuvo.