PAKALNIAI (Kavarsko)
  Gretimos vietovės:
MAŽELIAI (Kavarsko) | PIENIONYS (Kavarsko) | SODELIŠKIAI |

2013-12-12   |   Spausdinti

Kaimas Kavarsko seniūnijoje už 6,5 kilometro į šiaurę nuo Kavarsko. Ribojasi su Maželių, Sodeliškių ir Pienionių kaimais. Per kaimą teka upelis Lašiša – Šventosios dešinysis intakas.

Yra 3 sodybos – 2 gyventojai (2001 m.), kaimas liko negyvenamas (2011 m.). Priklauso Janušavos seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Kaimas kartais vadinamas Kauniečiais, nes dauguma gyventojų yra Kauniečiai.

Pakalnių kaimas įsikūrė XIX a. viduryje. 1923 m. kaime buvo 4 sodybos – 22 gyventojai. 1923 m. taip pat minimas ir Pakalnių viensėdis – 1 sodyba, 7 gyventojai. Kaimas nebuvo išskirstytas į vienkiemius.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Pakalnių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą.

Apie 1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį "Pažanga", vėliau priklausė "Gintaro" kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo.

Priklauso Kavarsko parapijai. Kapinių nebuvo.

Pakalniai yra vietinės reikšmės architektūros paminklas – trijų sodybų gatvinis rėžinis kaimas. Čia yra dvi paminklinės sodybos, jose – keturi paminkliniai pastatai (pirkia, svirnas, kamara, tvartas), ir dar viena atskira paminklinė pirkia. Visi pastatai yra XIX a. antrosios pusės arba XX a. pirmosios pusės.